Małopolska

Gościliśmy holenderską młodzież

W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie z udziałem młodzieży holenderskiej oraz ich opiekunów, podczas którego rozmawiano o historii związku, obecnej sytuacji gospodarczej w Europie oraz o zadaniach związku w przyszłości.

Podczas spotkania przewodniczący ZRM Tomasz Zaborowski oraz Anna Maciasz przedstawili krótką historię organizacji oraz jej role i osiągnięcia w przeszłości. Omówiono kluczowe momenty historyczne oraz obecny wpływ związków zawodowych m.in. na warunki pracy i prawa pracownicze.

Rozmawiano też o aktualnych wyzwaniach, z jakimi borykają się związki zawodowe w Europie. Omówiono kwestie związane z wpływem „Solidarności” na prawa pracownika, zmianami w polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz wpływem globalizacji na rynek pracy.

W trakcie spotkania dyskutowano o sytuacji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia „Zielonego Ładu”. Omówiono działania podejmowane przez związki zawodowe w celu wsparcia pracowników oraz propagowania zrównoważonego rozwoju energetycznego w Polsce.

Podsumowując, spotkanie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między „Solidarnością” a młodzieżą holenderską, oraz do zrozumienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Europie. Zarówno przedstawiciele „Solidarności” jak i goście wyrazili chęć kontynuacji dialogu i współpracy w przyszłości.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.