Małopolska

Kontakt

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

31-011 Kraków
pl. Szczepański 5

Sekretariat:
12 421 60 54
12 423 13 16
fax: 12 421 62 17
e-mailkrakow@solidarnosc.org.pl

Konto: Bank Pekao S.A.
nr 62 1240 4722 1111 0000 4849 7301
NIP 676-01-11-458
REGON 350536548

Oddział Nr 1 z siedzibą w Nowym Sączu
Oddział Nr 2 z siedzibą w Tarnowie
Oddział Nr 3 z siedzibą w Chrzanowie
Oddział Nr 4 z siedzibą w Bochni
Oddział Nr 5 z siedzibą w Dębicy
Oddział Nr 6 z siedzibą w Nowym Targu
Oddział Nr 7 z siedzibą w Wadowicach
Oddział nr 8 z siedzibą w Oświęcimiu

Działy merytoryczne – kontakty

Uwagi merytoryczne prosimy kierować pod adresem
sekretarz@solidarnosc.krakow.pl

Uwagi techniczne prosimy kierować pod adresem
sekretarz@solidarnosc.krakow.pl