Małopolska

Rozwój związku

Dział Rozwoju Związku i Kontaktów z Organizacjami Związkowymi
Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”

tel./fax 012 421-82-75, 012 431-27-21
tel. sekretariat ogólny (012) 421-60-54 w. 29

e-mail: dzial.kontaktow@solidarnosc.krakow.pl

Skład osobowy:

Biuro Oddziału nr 6 w Nowym TarguCo to jest związek zawodowy?

Związek zawodowy to organizacja pracowników, którzy postanowili zorganizować się w celu reprezentowania swoich interesów wobec pracodawcy. Pracownicy organizują się w Związek po to, aby uzyskać:

  • lepsze wynagrodzenie
  • płace za nadgodziny
  • premie
  • odpowiednie warunki pracy
  • sprawiedliwą ocenę pracowników
  • dobrą atmosferę pracy

Mówiąc krótko pracownicy tworzą związek zawodowy po to aby skutecznie reprezentować swoje interesy. Polskie prawodawstwo (ustawa o związkach zawodowych) mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy. Tak więc jeśli pracownicy chcą skutecznie rozmawiać z pracodawcą powinni zorganizować się w związek zawodowy. W Polsce prawa pracownicze regulowane są przez zapisy Kodeksu Pracy. Jednakże istnieje możliwość wynegocjowania kodeksu pracy, który będzie zadowalał pracowników w twojej firmie. Takim zbiorem przepisów prawa pracy wynegocjowanym na poziomie firmy jest Układ Zbiorowy Pracy.Upoważnione do zawierania układów zbiorowych pracy z pracodawcą są tylko działające na terenie zakładu pracy związki zawodowe. Czyli jeśli w firmie nie działa związek zawodowy nie ma możliwości zawierania układu. Tracą na tym pracownicy, których praw broni się tylko w oparciu o wyznaczający minimum Kodeks Pracy.

Zacznijmy od początku …


Jak założyć Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”?

Podstawowe wiadomości

Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową
Jednak zgodnie z przepisem art. 251 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami (nie wliczamy do tych 10 osób emerytów, rencistów oraz bezrobotnych i inne osoby nie pozostające w stosunku pracy). Pracownicy zainteresowani powołaniem na terenie swojego zakładu pracy organizacji związkowej NSZZ “Solidarność” organizują spotkanie, na którym wypełniają deklaracje członkowskie przynależności i wyłaniają komitet założycielski tzw. Tymczasową Komisję Zakładową liczący minimum 3 do 7 członków. Osoby stanowiące tymczasowy zarząd organizacji, najlepiej posiadające umowę o pracę, będą reprezentować do momentu wyborów pozostałych członków organizacji.

Wzory niezbędnych pism powołujących organizację związkową

Po przygotowaniu niezbędnych pism udajemy się do Działu Rozwoju Związku i Kontaktów z Organizacjami Związkowymi w Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” przy Pl. Szczepańskim 5 w Krakowie, IV piętro, pokój 405. Tutaj organizacja zostaje zarejestrowana i otrzyma stosowne poświadczenie rejestracji.Po dokonaniu rejestracji w Regionalnym Rejestrze Organizacji Związkowych Pracodawca zostaje powiadomiony o powstaniu organizacji (tryb powiadomienia do uzgodnienia).

Gdy w Twojej firmie pracuje mniej niż 10 osób lub pracownicy nie dojrzeli jeszcze do decyzji zorganizowania się w związek, również możesz należeć do NSZZ „Solidarność”

Skontaktuj się z:
Komisją Międzyzakładową przy Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”


Praktyczne rady (kroki)

Krok 1:
Porozmawiaj z kolegami. Może oni myślą podobnie?Krok 2: Skontaktuj się z Działem Rozwoju Związku Zarządu Regionu Małopolska albo z kimś, kto należy do Związku, kogo znasz i komu ufasz. Musisz mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie jak przeprowadzić zebranie wyborcze, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość. Jeden błąd – niezawiniony, niezamierzony – i cały twój wysiłek może pójść na marne, więc nie ryzykuj.

Krok 3:
Zorganizuj zebranie. Najlepiej poza miejscem pracy. Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w Związek, a nie że to ktoś ich do tego przymusza. Zaproponuj kolegom założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. Nie trzeba tworzyć zupełnie nowego Związku – wystarczy przyłączyć się do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Solidarność” ma wielu dobrych działaczy, którzy pomagają takim jak Wy. „Solidarność” ma prawników i ekonomistów. „Solidarność” ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić.

Krok 4:
Stale kontaktuj się z osobą odpowiedzialną za organizowani

e Związku w naszym regionie. Weź od nas deklaracje związkowe. Deklaracje powinieneś mieć od tej pory zawsze przy sobie. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.


Związek istnieje… I co dalej?

Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy! Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu Wam zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Pomożemy Wam założyć konto – to niezbędna operacja, abyście mogli odprowadzać składki członkowskie.

Pomożemy Wam uporządkować papiery po wyborach – musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej.

Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych. Ale to nie koniec naszej roli!

Będziemy Wam pomagać w każdej sytuacji. To jest właśnie „Solidarność”. Będziemy obecni, gdy zaczniecie rozmawiać z szefem – musicie z nim rozmawiać! Właśnie po to założyliście Związek – by wynegocjować u szefa zmianę tego, co się wam nie podoba.

Nie będziemy Was oszukiwać – czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po Waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Właśnie dlatego nazywamy się „Solidarność”, bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami.

Ale nie załatwiamy nic za Was. Nie będziemy negocjować układu zbiorowego za członków Związku w Waszym zakładzie pracy. Nie wyjdziemy za członków Waszej Komisji Zakładowej do pracowników Waszej firmy i nie będziemy ich namawiać by Was popierali. Musicie sami to robić. Potraficie to zrobić. Z naszą pomocą, ale sami.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie – muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

Założyliście Związek?

Doskonale!
A teraz słuchajcie swoich pracowników.
Wy jesteście dla nich. Rozmawiajcie z nimi.
Właśnie tak stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszego Związku!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.