Małopolska

Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Fundusz Pomocy Bezrobotnym
IV piętro pokój 417, tel. 12 421 97 49, 421 60 54

Zarząd FPB:
Włodzimierz Lenczowski
Michał Łuszczkiewicz

Komisja Rewizyjna FPB:
Barbara Miszczyk
Henryk Łabędź

Celem Funduszu jest finansowe wspomaganie bezrobotnych członków NSZZ „S”. Pomoc udzielana jest członkom tych organizacji zakłdowych, które zgłosiły akces do Funduszu.

Uprawnienia do korzystania z dofinansowania nabywa się po:

  • okresie I roku płacenia składek związkowych przez członka KZ„S”,
  • okresie 6 miesięcy wpłat składek członkowskich dokonywanych przez KZ „S”,
  • okresie 3 miesięcy przebywania na bezrobociu.

W celu przystąpienia do Funduszu należy dostarczyć uchwałę KZ „S” ze wskazaniem liczby członków (z wyjątkiem emerytów i bezrobotnych) oraz podanem miesiąca od którego deklaruje się wpłaty składek.

Uwaga! Wpłaty nie mogą być dokonywane wstecz.
W celu otrzymania zapomogi z Funduszu należy przedstawić:

  • wniosek KZ „S” o przyznanie zapomogi Pobierz  
  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu, jako osoby bezrobotnej,
  • szczegóły w Regulaminie FPB.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.