Małopolska

Przewodniczący ZRM

Adam Lach

Ur. 23 listopada 1959 r. w Krakowie. 

Absolwent ZSZ nr 9 w Krakowie (1977), Pracownik Krakowskich Zakładów Armatury jako ślusarz-mechanik (1974-1984). Od 1984 r. Krakowskich Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod jako hartownik, od 1992 r. oddelegowany do pracy związkowej. 

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r. po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w tajną działalność związkową na terenie Podgórza, m.in. kolportaż bibuły, uczestnictwo w mszach św. w kościele św. Józefa, w Juszczynie, w Czernej malowanie haseł i znaków związkowych, brał udział w manifestacjach na Wawelu w dn. 3 maja i 11 listopada. 

W październiku 1988 r. wszedł w skład komitetu organizacyjnego NSZZ „S” przy KZE Unitra-Telpod wraz ze S. Godawą, J. Kaimem, J.Klimą, A.Sułkiem i A.Wroną. Działalność związkowa: KZ Unitra-Telpod: przewodniczący KZ (1989-1995), członek KZ (1995-1998), przewodniczący komisji rewizyjnej (1998-2002), KM NZOZ Kraków-Podgórze: członek KM (od 2005), przewodniczący KM (od 2018), delegat na WZD RM (od 1990 – nadal), ZRM: członek (od 1992 – nadal), członek Prezydium ZRM (1992-1997), wiceprzewodniczący ZRM (od 1997 – 2021), delegat na KZD (1990-2002, od 2006 – nadal), członek KK (1998-2002, od 2006 – nadal). Od 6 lipca 2021 P.O. Przewodniczący ZRM NSZZ „Solidarności”. 

Członek Krajowego Funduszu Strajkowego NSZZ „S” (1999-2011), przewodniczący Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego Regionu Małopolska NSZZ „S” (od 2008 – nadal), członek Rady Fundacji Gospodarczej w Gdyni (od 2011 – nadal).

W l. 1991-1993 współorganizator wieców i strajków w obronie upadającego „Telpodu”. Przedstawiciel ZRM w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (od 2002 – nadal), członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wieliczce (2000-2001), współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Krakowie (1997-2001), członek Rady Programowej Radia Kraków (1999-2002, 2017-2021, 2021 – nadal), członek Rady Nadzorczej Krakowsiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Krakowie (1999-2001).

Od 1992 r. regionalny koordynator akcji protestacyjnych NSZZ „S”, pełnomocnik regionalny ds. referendum ws. powszechnego uwłaszczenia (1996), pełnomocnik regionalny ds. referendum konstytucyjnego (1997).

Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Amper” (1997-2001), prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ „S” (od 2000), członek PTTK (1989-1991).

Członek RS AWS (1998-2002), szef Małopolskiego Sztabu Wyborczego AWS w wyborach samorządowych (1998), pełnomocnik KWW Razem Powiat i Nowa Wieliczka (2002), od 2007 r. regionalny koordynator ds. wdrażania karty „Grosik”.

Wyróżniony srebrną odznaką „Zasłużony działacz kultury fizycznej” (1999), nagrodą „Solidarni w Sporcie” (2005) oraz medalem Za zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2010), „Złoty Krzyż Zasługi” przyznany przez Prezydenta RP (2016).  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.