Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego w Krakowie

Małopolska "Solidarność" zaprasza na uroczystą mszę św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w 38. rocznicę jego wprowadzenia. Msza św. będzie odprawiona w Katedrze Wawelskiej w Krakowie w dniu 13 grudnia br. (piątek) o godzinie 16:30. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy przemaszerują pod Krzyż Katyński, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

 

Castorama zwalnia - Solidarność odwiedzi jej sklepy w całej Polsce

W poniedziałek 25 listopada br. przed wszystkimi sklepami  „Castoramy” w Polsce „Solidarność” przeprowadzi akcję informacyjną skierowaną do klientów jej sklepów. Popularna sieć zwolniła ostatnio bezprawnie 9 pracowników tylko dlatego, że skrytykowali łamanie przepisów BHP i warunków pracy.

Polskie huty w polskie ręce!

W czwartek, 21 listopada br., dzień przed rozpoczęciem procesu wygaszania Wielkiego Pieca w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie hutnicy pikietowali przed siedzibą wojewody małopolskiego. Niepewni swej przyszłości hutnicy liczą na pomoc rządu poprzez zablokowanie niekorzystnej z punktu widzenia polskiego hutnictwa polityki europejskiej. Szansą mogłaby być też próba przejęcia hut przez skarb państwa.

Nie dla wygaszania! Tak dla hutnictwa!

Kilkaset osób protestowało w poniedziałek, 18 listopada br. przeciwko decyzji o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca i Stalowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Wbrew wcześniejszym obietnicom zarządu firmy i nadziejom pracowników – oba wydziały mają stanąć 23 listopada. Czy to początek końca hutnictwa w Krakowie i w Nowej Hucie?

Nie zgadzamy się na wyłączenie Wielkiego Pieca!

Komunikat organizacji związkowych Arcelor Mittal Poland SA czytaj

VI Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych - zaproszenie

Już po raz szósty pragniemy Państwa zaprosić do Krakowa na uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. W tym roku odbędą się one 16 listopada, w sobotę.

PROGRAM OBEJMUJE:
uroczyste upamiętnienie 
godz. 14:00 - PRZEMARSZ WYKLĘTYCH, Rynek Główny (z udziałem orkiestry Wojska Polskiego, kombatantów, pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych wprowadzimy paradnie portrety naszych Bohaterów do Bazyliki Mariackiej)
wspólną modlitwę
godz. 14:30 - WYPOMINKI I MSZA ŚW. KONCELEBROWANA, Bazylika Mariacka (z udziałem chóru Hasło pod dyrekcją Teresy Majki-Pacanek)
świętowanie i integrację środowisk patriotycznych 

Kondolencje

Wiceprzewodniczącemu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Jerzemu Smole
oraz naszemu koledze Tadeuszowi Smole

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
z powdu śmierci

Matki

Małopolska "Solidarność"

11 listopada 2019 w Krakowie

Razem z pracownikami Genpact PL Sp. z o.o.

Trwa napięta sytuacja wobec bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech działaczy NSZZ "Solidarność" w firmie Genpact PL Sp. z o.o. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", obradujący w dn. 24 października br. w Krakowie zajął się również tą sprawą wystosowując stanowisko, w którym z oburzeniem przyjął działania prowadzone przez pracodawcę. Zarząd apeluje również do wszystkich organizacji związkowych w naszym regionie o wsparcie i okazanie solidarności z naszymi członkami.

Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS

Od dnia 23 października 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - tekst tutaj.

Zgodnie z nią od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

Subskrybuje zawartość