Małopolska

WYSTAWA W GALERII ‘S’ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W AGH

Galeria ‘S’ na Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęła działalność w 1983 roku. Podziemna „Solidarność” wspólnie z TKKF „Sokół” powołała i otoczyła opieką Galerię „S”. Miejscem prezentacji wystaw był bar „Bistro” w budynku stołówki. Ponieważ był to stan wojenny więc zarówno nazwa Galerii „S” („Solidarność”, „Sokół”) jak i działalność wystawiennicza była, jeśli nie zabronione, to źle widziane.

Ponieważ jednak sztuki plastyczne do życia potrzebują oglądających więc i taka „początkująca galeria” miała wśród wystawiających cenionych i znanych artystów, jak: późniejszego rektora ASP prof. Stanisława Rodzińskiego, jego żonę – prof. Irenę Popiołek (z Akademii Pedagogicznej), profesorów z ASP: Janinę Kraupe, Bernarda Brauna, Włodzimierza Kotkowskiego, z WSP – prof. Wojciecha Kubiczka, krakowskich artystów plastyków: Krzysztofa Litwina, Bożenę Korską, Ludwika Pindla, Tadeusza Łukasiewicza, Józefa Szwanca, a także z Meksyku – Barbarę Paciorek-Paleta.

Po reaktywowaniu NSZZ „Solidarność” w 1989 r. związek przejął wyłączną opiekę nad Galerią „S”, która kontynuowała swoją działalność w barze „Bistro”, a później w lokalu Klubu Pracowniczego AGH, na I piętrze budynku C-2. Wystawy artystyczne organizowała, od powstania Galerii „S” do 2019 roku dr Maria Potępa.

Wystawy artystyczne w Galerii „S” dostarczają całej społeczności akademickiej AGH wielu

wrażeń artystycznych, pogłębiają jej wiedzę o sztuce, pobudzają wyobraźnię, humanizują i

zapoznają ją z pracami nie tylko znanych artystów, ale także pracowników i studentów AGH.

Zwykle są to wystawy plastyczne: malarstwo, rysunek, grafika lub fotograficzne. Swoje prace pokazują na nich, oprócz profesjonalnych plastyków i fotografików, także amatorzy, a wśród nich często pracownicy i studenci naszej uczelni:

Malarstwo: śp. Prof. Józef Machowski, Edward Leja, Anna Jarczyk, Maria Potępa;

Rysunek: Andrzej Stoka;

Fotografia: śp. Józef Machowski, Antoni Cieśla, Andrzej Kos, Barbara Czopek, Mirosław

Janowski, Maria Potępa;

Rzeźba: Józef Wędzony.

Oprócz wystaw indywidualnych prezentowane były także wystawy zbiorowe, zarówno

malarstwa jak i fotografii (tu swoje prace prezentują studenci dokumentując egzotyczne

wyprawy).

W ciągu pierwszych 25 lat istnienia Galerii „S” odbyło się przeszło 250 wystaw, prawie 300

osób pokazało swoje prace dla społeczności naszej uczelni. Dr Maria Potępa zakończyła swoje prace wystawiennicze w 2019 roku. Po kilku latach przerwy NSZZ „Solidarność” AGH reaktywuje działalność Galerii „S”. Kuratorem wystaw została obecnie Ewa Słobodzian.

Wernisaż pierwszej wystawy odbył się 16 kwietnia w sali wystawienniczej Biblioteki Głównej AGH.

Wystawę otworzył dyrektor BG AGH dr Stanisław Jacek Skórka. Słowo powitania wygłosili

także Prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz Telejko oraz przewodnicząca NSZZ „Solidarność” AGH dr inż. Ewa Niewiara. Tematem obecnej, inauguracyjnej wystawy jest Flaga Polska oraz Niepodległość, a jej bohaterami miasta i miasteczka II Rzeczypospolitej. Na wystawie prezentowane są obrazy oraz rysunki Marii Baster-Grząślewicz, doktora fizyki, wieloletniego nauczyciela akademickiego, malarki, poetki, aktorki… Swoje obrazy prezentowała na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w różnych miastach oraz festiwalach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autorka prac M. Baster-

Grząślewicz jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oraz prezesem

Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej. Prezentowaną wystawę zadedykowała pamięci swoich rodziców oraz pamięci tych wszystkich, dla których flaga biało-czerwona była zawsze największą świętością. W impresjach i współczesnych pejzażach Autorka stara się odnaleźć i zachować w pamięci refleksję o tym, co pozostało z tamtej Polski, wymarzonej, odrodzonej II Rzeczypospolitej. Jak funkcjonowała w swych dawnych granicach, tak różnych od granic współczesnej Polski? Jaka była, a jaka jest? Co pozostało i nie przeminęło?

Wystawę można oglądać od 8 kwietnia do 10 maja br.

Serdecznie zapraszamy!

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” AGH

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.