Małopolska

6 Stanowisk kolejowej „Solidarności”

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. odbyła się I Sesja XV Walnego Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (RSK). Ireneusz Dynowski przewodniczący sekcji otworzył zebranie i przywitał przybyłych delegatów oraz Tomasza Zaborowskiego przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Henryka Sikorę zastępcę przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy i przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, a także Rafała Kamińskiego nowego przewodniczącego „Solidarności” w Polskich Kolejach Linowych w Zakopanem. Wspólnie odśpiewano hymn „Solidarności”, po którym przedstawiony i zatwierdzony został porządek obrad. Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych, I. Dynowski w imieniu Rady RSK odczytał sprawozdanie z jej prac za okres ostatniego roku. Protokół ze swojej kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Janina Kusibab.

Dyskusja nad sprawozdaniami zdominowała tę część zebrania. Podsumowano prace Rady za okres sprawozdawczy, z satysfakcją oceniono działalność Rady m.in. w realizacji jednego z jej statutowych punktów, tzn. organizacji wydarzeń sportowych i spędzania wolnego czasu nie tylko dla członków naszego związku ale również wszystkich chętnych pracowników kolei.

Z dużą aprobatą delegatów spotkała się też informacja podsumowująca prowadzoną Loterię Charytatywną w trakcie turniejów piłkarskich w Barcicach. Z zebranych środków, pomocy w ciągu kilkunastu lat organizowania loterii, udzielono już 42 osobom, kolejarzom i ich dzieciom, którzy znajdują się w wyjątkowo ciężkim stanie zdrowotnym lub życiowym.

Tomasz Zaborowski przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przedstawił sytuację w naszym Regionie, omówił kwestie uzwiązkowienia, poinformował delegatów o sprawach organizacyjnych związanych z protestem w Warszawie (10 maja br.) przeciwko wprowadzaniu tzw. Zielonego Ładu. W dyskusji, która wywiązała się na temat osobowości prawnej organizacji zakładowych i ponadzakładowych lub jej braku i związanych z tym niedogodnościami, została poruszona kwestia ewentualnej pomocy dla tych organizacji. Część z organizacji nie posiada osobowości prawnej, co bardzo utrudnia ich działalność.

W trakcie zebrania delegaci przyjęli 6 stanowisk. Dotyczyły one:

  • budowy nowych i modernizacji istniejących przystanków kolejowych w Małopolsce oraz dobudowania dodatkowej pary torów na linii nr 8 w Krakowie,
  • przywrócenia połączeń kolejowych w ruchu lokalnym na odcinku linii 96 Nowy Sącz – Muszyna i na linii nr 105 Muszyna – Krynica-Zdrój,
  • przywrócenia połączeń kolejowych w ruchu międzynarodowym na odcinku transgranicznym Muszyna – Plaveč,
  • podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do ZUZP PKP CARGO S.A. dodatkowej nagrody jubileuszowej,
  • zintensyfikowania prac dotyczących wprowadzenia emerytur stażowych,
  • przeniesienia spółki PKP Telkol wraz z pracownikami do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   Informacje:  B.O.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.