Małopolska

Solidarnościowe obchody święta Konstytucji 3 Maja

Jak co roku liczna reprezentacja NSZZ „Solidarność” uczestniczyła w obchodach święta 233 rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej i europejskiej Konstytucji zwanej Konstytucją 3 Maja. Uroczystość zaczęła się od uroczystej mszy św. w Katedrze Wawelskiej, którą celebrował ks. abp Marek Jędraszewski. Komentując, w czasie homilii dzisiejsze czytania mszalne abp Marek Jędraszewski zauważył, że po odzyskaniu niepodległości, gdy budowano II Rzeczpospolitą, odwoływano się do dwóch wydarzeń w dziejach Polski, w których elementy religijne i polityczne ściśle się ze sobą łączyły. Przypomniał, że święto Matki Bożej Królowej Polski nawiązywało z jednej strony do ślubów króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej a z drugiej strony do Konstytucji 3 Maja z 1791 r. Arcybiskup zwrócił uwagę, że obydwa wydarzenia były reakcją na ogromne zagrożenie Rzeczypospolitej, podejmowane przez polskich patriotów i „uciekanie się ich do pomocy Boga i Matki Najświętszej”.

Jest jakieś wielkie zmaganie o Polskę, bo nie może być ona prawdziwie wolna bez prawdy o swoich korzeniach i o swojej wielkiej, ponad tysiąc lat trwającej, tradycji chrześcijańskiej – mówił arcybiskup. Zwrócił uwagę także na „zmaganie o człowieka”, któremu „proponuje się wolność w odcięciu od prawdy o człowieku”. W tym kontekście wskazał na polityczne postulaty dotyczące legalizacji aborcji, pochwałę eutanazji, uderzanie w podstawowe prawdy o człowieku jako kobiecie i mężczyźnie, o małżeństwie i rodzinie. – Nie może być prawdziwie wolnego człowieka i nie może być prawdziwie wolnej ojczyzny bez zatroskania o życie każdego, od chwili jego poczęcia do momentu naturalnej śmierci, i nie może być łamania prawdy o małżeństwie i rodzinie, także zapisanych w naszej konstytucji – mówił metropolita, zwracając uwagę na łamanie konstytucji.

Zwrócił uwagę także na „zmaganie o prawdę i tożsamość Europy”. – Albo przekreśli się jej chrześcijańskie korzenie i staniemy się kalifatem, albo będziemy wracali do tych najświętszych wartości, dzięki którym – przy wszystkich zaistniałych trudnościach historycznych – z dumą można było myśleć o naszym kontynencie jako tym, z którego wychodziło światło niosące innym prawdziwą wolność i wyzwolenie i prawdę o człowieku – mówił abp Marek Jędraszewski.

Zakończył fragmentem ślubów Jana Kazimierza i modlitwą z hymnu „Z dawna Polski Tyś Królową” – „Miej w opiece naród cały / Który żyje dla Twej chwały / Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!”.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy przeszli pod Krzyż Katyński znajdujący u stóp Wawelu, gdzie wspólnie z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych złożono kwiaty i wieńce.

Następnie był przemarsz z kompaniami reprezentacyjnymi wojska Drogą Królewską na Plac Jana Matejki. W przemarszu udział wzięły: formacje konne, grupy rekonstrukcyjne, orkiestra wojskowa, kompanie reprezentacyjne służb mundurowych i umundurowanych, przedstawiciele klas mundurowych, poczty, w tym sztandary NSZZ „Solidarność” i Bractwo Kurkowe, a także zgromadzeni licznie mieszkańcy i goście przebywający w Krakowie.

Przed Pomnikiem Grunwaldzkim i Grobem Nieznanego Żołnierza kontynuowano uroczystości z podniesieniem flagi narodowej na maszt, Apelem Poległych i salwą honorową.

Po wręczeniu odznaczeń państwowych i aktów obywatelstwa polskiego dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce, wystąpił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który mówił m.in.: Być może nie wszyscy wiedzą, że Narodowe Święto Trzeciego Maja uchwalone zostało w 1919 r. Niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uznano, że właśnie to wydarzenie należy podnieść do rangi święta narodowego. Zakazane w czasie istnienia PRL, powróciło do kalendarza ważnych wydarzeń w 1990 r. Niesiemy tę wyjątkową radość i nadzieję, które towarzyszyły polskiemu społeczeństwu w 1791 r., pokazując, że jedność jest naszą siłą – mówił wojewoda.

Osoby, które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udokumentować znajomość języka polskiego, posiadać stałe i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do lokalu lub też być osobą polskiego pochodzenia.

Uroczystość zakończyło składanie wieńców i kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W imieniu Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli Tomasz Zaborowski, przewodniczący Regionu, Daniel Pokuta, jego zastępca i członek Zarządu Małopolskiego Andrzej Gębara. Osobny wieniec złożyli także przedstawiciele Międzyzakładowej Komisji Związku działającej przy Zarządzie Regionu.

Ostatecznym zwieńczeniem spotkania okazała się defilada.  Wzdłuż ulicy Basztowej zaprezentowały się oddziały wojskowe i innych służb mundurowych, wraz ze sprzętem specjalistycznym oraz grupy rekonstrukcyjne, w tym formacje konne.

Adam Zyzman

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.