Małopolska

Szkolenie SIP

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Program szkolenia:

 1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP.
 2. Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności:
  – nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę,
  – umowy o pracę a umowy cywilno-prawne,
  – wynagrodzenie za pracę,
  – czas pracy i systemy czasu pracy,
  – urlopy wypoczynkowe,
  – ochrona pracy kobiet i młodocianych,
  – wykroczenia przeciw prawom pracowników.
 3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy, a w szczególności:
  – oświetlenie,
  – hałas,
  – mikroklimat,
  – badania lekarskie,
  – szkolenie BHP,
  – substancje chemiczne,
  – odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej,
  – magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy,
  – BHP przy pracach technicznych (w zależności od branży),
  – podstawowe zagadnienia higieny pracy.
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, a w szczególności:
  – definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
  – dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu,
  – świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej.
 5. Zagadnienia funkcjonowania SIP, w szczególności:
  – podstawy prawne funkcjonowania SIP,
  – prawa i obowiązki SIP,
  – udział SIP w komisji BHP,
  – formułowanie zaleceń i uwag SIP,
  – współpraca SIP z PIP,
  – zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.
 6. Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.