Małopolska

Rada ds. Szkoleń

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na swym posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku powołał Radę ds. szkoleń. Rada została powołana do końca kadencji 2018 – 2023.

Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 19 maja br. Rada ukonstytuowała się i przedstawia się następująco:

Krzysztof Kotowicz – przewodniczący Rady

Agata Łyko – zastępca przewodniczącego

Czesław Bujak

Leszek Jankowski

Agnieszka Morawiec

Daniel Pokuta

Tomasz Zaborowski

Rada ustaliła, że będzie obradować w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rada zaprasza przedstawicieli organizacji zakładowych oraz organizacji branżowych Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” do zgłaszania propozycji tematyki organizacji szkoleń na adres email: bujak65@interia.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.