Małopolska

Prawo pracy

 • Konstytucja RP czytaj
 • Kodeks Pracy czytaj
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy czytaj
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy czytaj
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników czytaj
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytaj
 • Karta Nauczyciela czytaj
 • Ustawa o systemie oświaty czytaj
 • Ustawa o działalności leczniczej czytaj
 • Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego czytaj
 • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników w podmiotach leczniczych czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych czytaj
 • Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zatrudnionych w podmiotach leczniczych czytaj
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.