Małopolska

Prawo pracy

 • Konstytucja RP czytaj
 • Kodeks Pracy czytaj
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy czytaj
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy czytaj
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników czytaj
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytaj
 • Karta Nauczyciela czytaj
 • Ustawa o systemie oświaty czytaj
 • Ustawa o działalności leczniczej czytaj
 • Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego czytaj
 • Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej czytaj
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy czytaj
 • Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. czytaj
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie ws. warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Tabela. czytaj
 • Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw czytaj
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.