Małopolska

Zebrania Branżowe Metalowców i Hutników

30 kwietnia odbyły się posiedzenia trzech regionalnych struktur branżowych, tj. : WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa, WZD Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego oraz Kongres Regionalnego Sekretariatu Metalowców.

Dla przypomnienia podajemy, że do struktur Metalowców w Regionie Małopolskim należą zakłady branży hutniczej, przemysłu zbrojeniowego, przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, odlewnie żeliwa i staliwa, ocynkownie, zakłady materiałów ogniotrwałych oraz wszelkie zakłady obróbki metali czarnych i kolorowych, a także mające produkcję zbliżoną do metalu bądź bazującą na obróbce metali. Do branży Metalowej należą także zakłady produkujące sprzęt AGD, elektrotechniczny i elektromechaniczny włącznie z produkcją silników elektrycznych i turbin. Krótko mówiąc, zaczynając od produkcji igły i szpilki poprzez motoryzację i części dla lotnictwa a kończąc na produkcji czołgów, broni i amunicji.

Na początku obecnej kadencji, czyli rok temu w kwietniu 2023 obiecaliśmy sobie wspólnie, że w ciągu 5. letniej kadencji, osiągniemy liczbę ok. 3 tys. członków. Tymczasem osiągnęliśmy to wspólną pracą przez 1 rok, teraz założyliśmy sobie jeszcze trudniejszy plan… dojść do liczby 4 tys. członków „S”. Struktura Metalowców w Regionie Małopolskim prawdopodobnie obecnie jest największą regionalną strukturą branżową w Małopolsce. Jest to również najcięższa i sprawiająca najwięcej problemów branża zawodowa. Obecna fałszywa ideologia tzw. Zielonego Ładu dotknie najbardziej właśnie tę branżę, a przez to także rolnictwo oraz całe społeczeństwo w Polsce! Dlatego musimy się temu wszyscy przeciwstawić. Toteż jednym z ważniejszych punktów obrad była dyskusja i przedstawianie autentycznych faktów nt. błędów Zielonego Ładu.

Przy tej okazji w dyskusji zapowiedziano organizację wielkiej manifestacji w Warszawie w dniu 10 maja, która będzie protestem i aktem odrzucenia ideologii Zielonego Ładu. NAMAWIAMY i PRZEKONUJEMY WSZYSTKICH O SŁUSZNOSCI wzięcia udziału w tym PROTEŚCIE.

Warto podkreślić, że naszych  obradach wzięli udział także przedstawiciele 3 nowych organizacji „S”, które przystąpiły w ostatnim czasie do struktur Metalowców, są to: Ocynkownia SEPPELER Chrzanów, BCUBE Niepołomice oraz  LENZE Tarnów, te 2 ostatnie organizacje zakładowe powstały dopiero kilka miesięcy temu, a w kolejce czekają kolejne organizacje. Na razie cztery, które chcą przystąpić do struktur Metalowców, ale muszą one podjąć odpowiednie uchwały i wybrać swoich delegatów zgodnie z odpowiednimi kluczami wyborczymi.

Istotnymi punktami wszystkich trzech zebrań było zatwierdzenie trzech Regulaminów Wewnętrznych tych struktur, tj. RS Hutnictwa, RS Przemysłu Metalowego oraz Sekretariatu Metalowców, które zostały przyjęte jednogłośnie. Odbyły się także wybory uzupełniające 1 Delegata na WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa. Został nim Przewodniczący z Ocynkowni SEPPELER Chrzanów, Adam NATKANIEC, który weźmie już udział w WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa w maju.

Na początku obrad Przewodniczący Sekretariatu Metalowców, Andrzej Gębara uhonorował albumem „40-lecia Solidarności” Przewodniczącego najmłodszej OZ LENZE Tarnów, Bartłomieja JAGIENCARZA który jest także jednym z najmłodszych Delegatów Metalowców. Warto przy tym podkreślić, że uzwiązkowienie w LENZE Tarnów w ciągu ok. 2 miesięcy wzrosło o ok. 100%.

W obradach udział wzięli i wybory nadzorowali, prawnik, Sekretarz Regionalnej Komisji Wyborczej, Witold WITKOWSKI oraz wiceprzewodniczący ZR, Daniel Pokuta.

Na zakończenie obrad poinformowano zebranych o planowanej na dzień 1 czerwca imprezie z okazji „Dnia Dziecka”, która odbędzie się w Borku k. Bochni. (Szczegóły o tej imprezie na naszej stronie Małopolskiej Solidarności).

                                                                                                                                              Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.