Małopolska

Spotkanie DPS-ów w Myślenicach

W Myślenicach, w Oddziale Regionu Małopolskiego, w dniu 15.05.2024 r. odbyło się spotkanie komisji  zakładowych Domów Pomocy Społecznej terenu myślenickiego -Harbutowice, Pcim, Trzemeśnia. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący oraz przedstawiciele ze wspomnianych DPS-ów, kierownik Oddziału Myślenice Aleksander Kamiński, prawnik Witold WITKOWSKI, a także Andrzej GĘBARA, organizator.

Omówiono istniejące w DPS problemy. Najbardziej złożona sytuacja jest w Pcimiu. Przewodnicząca Paulina PŁOSZCZYCA dokładnie omówiła i przedstawiła bieżące sprawy. Mówiła o współpracy z Dyrektor oraz z kierownictwem. Przedyskutowano sprawy kadrowe, finansowe, zatrudnienia. Omówiono zasady wynagradzania, premii.

Przewodniczące z Harbutowic oraz z Trzemeśni także przedstawiły swoje problemy. Nadmieńmy, że jest to BARDZO ciężka praca, którą mało kto chce wykonywać, a wyjątkowo użyteczna i potrzebna.

Prawnik Witold Witkowski wyjaśnił sytuację prawną. Obiecał pomoc w prowadzeniu tych spraw.

Wystosujemy oficjalne pismo, jako Region Małopolski oraz z ramienia Regionalnej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej- do starosty powiatowego. Jeśli to nie pomoże, będzie wszczęta dalsza procedura prawna.

Kolejny temat. Pracownicy są zobowiązani, w określonych przypadkach, do ukończenia tzw. kursów „Opiekuna Medycznego”. Z tego tytułu, w niektórych DPS-ach obowiązuje 350 zł brutto, a w niektórych-tylko 40 zł. To tylko jeden z problemów dotyczących nieunormowanych zasad płacy w poszczególnych DPS-ach. To nie tylko Okręg Myślenice, ale cała Małopolska.

Nadmieńmy, że w każdym z myślenickich DPS-ów zatrudnionych jest ok. 50 osób, a służą pomocą 70-80 podopiecznym. Uzwiązkowienie przekracza zwykle ponad 50%, czasem sięga 80%.

Na zakończenie spotkania była mowa o proteście przeciwko Zielonemu Ładowi, który odbył się 10 maja. Potrzebne jest zainteresowanie i aktywność.

Poinformowano i rozdano listy do podpisu, odnośnie wszczęcia procedury rozpisania REFERENDUM w sprawie odrzucenia obłędnej ideologii „Zielonego Ładu”, która szkodzi każdemu z nas.

Poinformowano o wyjazdowej imprezie z okazji dnia dziecka, „Dzień Dziecka z Solidarnością”, która odbędzie się w sobotę, 1 czerwca. (Szczegóły na stronie www)

Przypomniano o szkoleniu dla przedstawicieli Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej, w dniu 3-5 czerwca, w Krynicy. Jednym z wykładowców będzie prawnik Witold WITKOWSKI, przedstawi kwestie proceduralne i prawne odnośnie DPS-ów oraz wiele innych.

Info: A.Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.