Małopolska

XXV Walne Zebranie Delegatów KRH

24 marca odbyło się posiedzenie XXV Walnego Zebrania Delegatów Komisji Robotniczej Hutników w krakowskim oddziale AlcelorMittal Polska. W trakcie posiedzenia przyjęto rezygnację Władysława Kieliana z funkcji przewodniczącego Komisji po 33 latach jej pełnienia. Zebranie wybrało nowego przewodniczącego oraz uzupełniło skład Komisji o czterech nowych członków. Nowym przewodniczącym został dotychczasowy wiceprzewodniczący, Roman Wątkowski.

XXV WZD przyjęło sprawozdanie Władysława Kieliana zarówno z działalności KRH w ostatnim roku, jak i podsumowanie jego funkcjonowania, jako przewodniczącego przez ponad trzydzieści lat na tle zmian gospodarczych i społecznych zachodzących w kraju, właścicielskich i organizacyjnych mających miejsce w Kombinacie oraz losów organizacji związkowej. Uzupełnieniem tego wystąpienia było wyświetlenie przeglądu fotografii z wydarzeń zakładowych i związkowych.

Uzupełnieniem tego wystąpienia było przedstawienie polityki kadrowo-płacowej przez dyrektorów H-R Agnieszkę Kuklę i Stanisława Bóla, którzy zwracali uwage, że wzrost płac to nie tylko wynegocjowane ze związkami zawodowymi podwyżki stawki, ale także nagrody dodatkowe, wzrost dodatku zmianowego, finansowanie 95 proc. kosztów opieki medycznej, bonus za szczepienia, system rekomendacji nowych pracowników itd. A wszystko to w warunkach zmieniających się reguł funkcjonowania hutnictwa w Europie, procesu dekarbonizacji i zmian technologicznych powodujących w niektórych dziedzinach redukcję zatrudnienia.

Związkowcy pytali o perspektywę zatrudnienia w krakowskim oddziale Huty w kontekście zapowiadanej modernizacji, o los pracowników dojeżdżających do pracy w Dąbrowie Górniczej, progi funduszu socjalnego, które nie zmieniają się od lat, wiek nowo zatrudnianych pracowników.

Swoje sprawozdanie złożyła też Komisja Rewizyjna.

W trakcie obrad wystąpił też Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa, który przedstawił uwarunkowania funkcjonowania branży w Polsce. – Mimo, że praktycznie stal jest najbardziej ekologicznym surowcem, bo może być przetwarzana w nieskończoność, to jednak jest traktowana, jako najbardziej uciążliwa i nakładane są na jej produkcję dodatkowe obciążenia – informował przewodniczący. – Tymczasem polskim hutom grozi wstrzymanie produkcji, gdyż ze względu na dwuletnią pandemię spadło wydobycie rudy, a wojna na Ukrainie całkowicie ogranicza jej dostawy do Polski. Do tego dochodzi zjawisko braku złomu, który w naszym kraju jest traktowany jako odpad, a nie jako surowiec i wywożony jest z Polski (ok. 2 mln ton rocznie), zamiast trafić do polskich hut. Dodatkowo zdecydowanie wzrosły ceny energii spowodowane spekulacja płatnościami ETS. Co prawda Komisja Krajowa NSZZ apeluje, by w obliczu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego zawiesić funkcjonowanie systemu ETS oraz wstrzymać wprowadzanie programu „Fit for 55”, lecz, niestety, nie zgadzają się na to zideologizowane struktury Unii Europejskiej.

Głos zabrał również przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego, Adam Lach, który przedstawił wszystkie działania, jakie obecnie podejmuje NSZZ „Solidarność” w celu zagwarantowania opieki dla uchodźców z Ukrainy. – Okazuje się, że wojna trwająca za naszą wschodnią granicą, to wojna wypowiedziana nie tylko Ukrainie, ale niemal całej Europie i może być zarzewiem kolejnej wojny światowej. – mówił przewodniczący Regionu. – Nagle trudności gospodarcze kraju się skumulowały – ponad dwa miliony uchodźców, których trzeba jakoś utrzymać i zagwarantować im życie na możliwie godnym poziomie przez okres czasu, którego nikt nie jest w stanie określić, nadto szalejące ceny surowców i półproduktów, paliw i praw do emisji dwutlenku węgla, blokady dotychczasowych źródeł zaopatrzenia spowodowane sankcjami, które są dodatkowym sztucznym utrudnieniem i wynikające stąd ceny żywności i produktów detalicznych.

Adam Lach zwrócił też uwagę, na zbliżająca się kampanię wyborczą w Związku, spowoduje w nadchodzącej kadencji 2023 – 2028 wymianę pokoleniową działaczy związkowych. – Tak się bowiem składa, że odchodzą na emeryturę ludzie, którzy tworzyli i organizowali struktury „Solidarności” w latach 1988 – 1990, a nawet w latach 1980 – 81. Przychodzi nowe pokolenie, które zupełnie inaczej rozumie zachodzące zmiany w gospodarce, ale też inaczej patrzy na potrzeby i aspiracje pracowników – kontynuował przewodniczący.

W wyborach na nowego przewodniczącego KRH startowało dwóch kandydatów – Roman Wątkowski dotychczasowy zastępca przewodniczącego KRH rekomendowany przez ustępującego przewodniczącego oraz Paweł Orzeł, dotychczasowy członek KRH, reprezentujący owo młodsze pokolenie działaczy związkowych. W drugiej turze głosowania przewodniczącym Zarządu KRH wybrany został Roman Wątkowski. Walne Zebranie wybrało czterech członków Zarządu, których mandaty pozostawały dotychczas nieobsadzone. Jednym z nowych członków wybrany został dotychczasowy przewodniczący Władysław Kielian.

Galeria zdjęć:

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.