Małopolska

Szkolenie skarbników

W dniu 31 maja 2022 roku w Krakowie odbyło się szkolenie skarbników, w którym uczestniczyło piętnastu związkowców z różnych organizacji związkowych Regionu Małopolskiego. Szkolenie prowadziła księgowa Zarządu Regionu Małopolskiego, Małgorzata Wojs.

Na początku szkolenia została omówiona uchwała ws. działalności finansowej Związku, podział składki członkowskiej oraz uchwała ws. minimalnej wysokości zasiłków statutowych. W dalszej kolejności omówiono jak prawidłowo prowadzić dokumentację finansowo-związkową i kasową, jak księgować wpływy i wydatki na uproszczonym planie kont oraz jak sporządzić bilans i rachunek wyników wraz z informacje dodatkową.

Uczestnicy szkolenia zostali również poinstruowani jak wypełnić CIT 8 i i CIT 8/0, kiedy złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej drogą elektroniczną na druku UPL-1, aktualizacje danych NIP-2.

Na zakończenie szkolenia Małgorzata Wojs przypomniała w jakich terminach należy złożyć rozliczenie finansowe do urzędu skarbowego oraz wyjaśniła uczestnikom szkolenia jak przesłać elektronicznie sprawozdanie finansowe do Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktywny udział uczestników pokazuje, że szkolenia również o takiej tematyce są potrzebne. Dziękujemy pani Małgorzacie, księgowej naszego Regionu za rzetelne i merytoryczne przygotowanie i poprowadzenie szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.