Małopolska

Spotkanie ze związkowcami w Wadowicach

6 kwietnia w Wadowicach odbyło się zebranie przedstawicieli komisji zakładowych i międzyzakładowych Oddziału nr 7 ZRM, które prowadził kierownik biura, Jan Kraska. W spotkaniu, na wcześniejsze zaproszenie, uczestniczył również przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Lach oraz wiceprzewodniczący Tomasz Zaborowski.

Pierwsza część zebrania miała charakter organizacyjny i polegała na omówieniu bieżących spraw, szczególnie istotnych dla związkowców z powiatu wadowickiego, takich, jak dostęp do programu Orlen BiznesTank i benefity wynikające z posiadania karty, dystrybucja nowych materiałów promocyjnych Regionu Małopolskiego czy aktualne korzyści dla posiadaczy elektronicznej legitymacji członkowskiej (ELC).

W drugiej części spotkania głos zabrał przewodniczący Adam Lach nawiązując do niespodziewanych zmian w składzie ZRM, które miały miejsce w sierpniu 2021 roku i skutkowały objęciem przez niego obecnie pełnionej funkcji. Tym samym podsumował pokrótce pracę Zarządu w minionych miesiącach, jak również przedstawił zebranym główne cele i wyzwania, przed którymi staje obecnie Region. Ważnym punktem przemówienia był temat wojny na Ukrainie i przedstawienie konkretnych działań pomocowych na rzecz obywateli zaatakowanego kraju, szukających schronienia w Polsce. Zarząd Regionu Małopolskiego „Solidarność” włączył się żywo w działanie, przekazując środki pieniężne, jak również tworząc fundusz pomocowy.

Kontynuując wypowiedź, przewodniczący Adam Lach wspomniał o najważniejszych tematach, które będą poruszane na nadchodzącym Krajowym Zjeździe Delegatów, w tym o szeroko dyskutowanej kwestii wysokości składek członkowskich i jej możliwej zmianie. Zapowiedział również nadchodzące w tym roku wybory i zadania z nimi związane, których przebieg w wyniku obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” został ustalony na okres od 1 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Ostatnia część zebrania miała charakter dyskusji, gdzie uczestnicy mieli możliwość zadania pytań i omówienia interesujących ich kwestii z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Regionu, porozmawiania o problemach w danych zakładach pracy, ale też o ogólnej kondycji Związku i planach na nadchodzący czas.

Galeria zdjęć:

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.