Małopolska

Mamy 1000 nowych członków Związku!

11 marca, w Białce Tatrzańskiej, odbyło się spotkanie podsumowujące wspólne działania „Solidarności” oraz Europejskiej Federacji Służb Publicznych (EPSU). Zarząd Regionu Małopolskiego reprezentowali przewodniczący Tomasz Zaborowski, Daniel Pokuta, członek Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność – koordynator projektu Rozwoju Związku w Służbach Publicznych Małopolski oraz Leszek Jankowski. EPSU reprezentowały Agnieszka Ghinararu oraz Agnieszka Gryś. Mieliśmy też zaszczyt gościć Artema Tidave z Ukrainy oraz Zuzane Sorgova i Vojtka Burde z Czech. Wydarzenie było okazją do rozmów na temat różnorodności problemów zawodowych, z jakimi spotykają się związkowcy służb publicznych w trakcie swojej działalności. Zwracano uwagę, że w tej branży mamy do czynienia z komisjami zakładowymi więziennictwa, administracji publicznej, miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, czy zakładów oczyszczania miast.

Kierownik Biura Szkoleń Komisji Krajowej, Janusz Zabiega, otwierając spotkanie, przypomniał o celach projektu, czyli programu rozwoju bazy członkowskiej oraz postępów, jakie zostały osiągnięte w tej dziedzinie. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o nowych metodach pozyskiwania członków. Podkreślono, że najskuteczniejszą metodą jest bezpośredni kontakt z potencjalnymi członkami, stawiając na szczere rozmowy twarzą w twarz.

– Recepta na sukces, to przede wszystkim zaangażowanie działaczy związkowych szczebla branżowego, regionalnego i zakładowego – mówi Agnieszka GHINARARU z EPSU. – Drugim ważnym elementem jest stworzenie silnego zespołu ds. rozwoju na szczeblu regionu i branż. Trzecim czynnikiem jest napisanie strategii rozwoju w danej branży/regionie. I gdy już mamy te 3 elementy, wdrażamy strategię rozwoju: mapowanie wybranego sektora; wyszukanie działaczy szczebla zakładowego zainteresowanych rozwojem i ich szkolenie (kończące się napisaniem strategii rozwoju dla własnej firmy/instytucji) a potem monitoring i pomoc ze strony wyznaczonego organizatora związkowego.

Przewodniczący poszczególnych komisji podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili raporty ze swoich działań w ramach projektu. Wyróżnienia za ich wyjątkowy wkład w realizację projektu otrzymali:

– Magdalena Sokołowska – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy MPO Kraków,

– Jacek Łukasik – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Policji Województwa Małopolskiego,

– Ewa Boczniewicz – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Krakowa,

– Krzysztof Sajdak – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Krakowskiego.

Delegacja z czeskiego związku OSZiSP (sektor zdrowia i opieki) podzieliła się swoimi doświadczeniami (u nich również odbywa się kampania rozwoju związku, realizowana przy współpracy z EPSU). Czesi postawili na rewolucyjne zmiany w komunikowaniu się z członkami i pracownikami sektora zdrowia i opieki społecznej, jak również na rozbudowę swojej cyfrowej bazy członkowskiej, która ułatwia im tworzenie strategii rozwoju.

Na zakończenie spotkania Tomasz Zaborowski, przewodniczący ZRM, podziękował wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój „Solidarności” w Małopolsce.

Wydarzenie umilił występ zespołu „Mali Śwarni”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.