Małopolska

Konkurs historyczny o stanie wojennym

13 maja 2022 r. podczas spotkania z udziałem laureatów – uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego, przybyłych wraz z opiekunami naukowymi oraz rodzicami, ogłoszono listę zwycięzców konkursu „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali…”, którym następnie wręczono dyplomy i nagrody.

Jedną z laureatek konkursu została Dominika Klimczak. W przygotowanie uczennicy zaangażowani byli działacze „Solidarności”, którzy prowadzą również cykl „Żywa lekcja historii” w szkołach podstawowych, gdzie zaszczepiają w młodych ludziach ciekawość historii i idei powstania Związku.

Tak sama uczestniczka mówi o swoich doświadczeniach związanych z konkursem:

„Nazywam się Dominika Klimczak, jestem uczennicą klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 24 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Zostałam laureatką konkursu: „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali…”, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Tematyka dotyczyła: stanu wojennego w Polsce, represji, oporu, życia codziennego, skutków i reakcji międzynarodowych. Konkurs składał się z trzech etapów:

W pierwszym etapie pisałam test w mojej szkole (każdy uczestnik pisał w tej, do której uczęszcza). Materiały do niego znajdowały się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie, jak i również w podręczniku historii do 8 klasy.

Drugi etap polegał na napisaniu pracy. W tym celu postanowiłam, że udam się do Delegatury NSZZ „Solidarność” przy ulicy Wałowej 6 w Tarnowie. Tam Pan Janusz Sikorski pokazał mi różne pisma (gazety, ulotki, bibuły itp.) pochodzące z interesującego mnie okresu. Również dzięki niemu mogłam spotkać się z działaczami „Solidarności”: Ryszardem Kacerem, Ryszardem Strachem oraz Mieczysławem Tutajem.

Delegatura „Solidarności” podczas pisania odegrała dla mnie dużą rolę, ponieważ jak już wyżej wspomniałam udostępniła mi sporą ilość bardzo ciekawych materiałów historycznych, które wykorzystałam w mojej pracy. Gdy miałam jakieś wątpliwości to zawsze mogłam liczyć na Pana Janusza, który chętnie tłumaczył mi nurtujące mnie zagadnienia dotyczące działalności Solidarności, głównie w okresie stanu wojennego.

Ostatni etap odbył się w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Garbarskiej 1 w Krakowie. Etap ten polegał na zaprezentowaniu swojej pracy w ciągu 15 minut. Następnie komisja zadawała pytania dotyczące mojej pracy. Ten ostatni etap okazał się dla mnie wygraną, gdyż otrzymałam tytuł laureata. W dniu 13 maja 2022 r. podczas spotkania z udziałem innych laureatów wzięłam udział w uroczystej gali wręczenia nagród.

Dzięki uczestnictwu w tym historycznym konkursie miałam okazje usłyszeć wiele ciekawych historii z okresu stanu wojennego. Dodatkowym atutem było to, że mogłam to usłyszeć od osób które bezpośrednio, czynnie uczestniczyły w tych wydarzeniach. Chciałam tu nadmienić, iż mimo bardzo trudnych przeżyć jakie ich dotykały – osoby te często przypłacały swoją działalność poważnymi represjami, zawsze chętnie się ze mną spotykały i opowiadały swoje historie, za co wszystkim serdecznie dziękuje.

Szczególne podziękowania kieruje na ręce Pana Janusza za jego poświęcony czas i cenne wskazówki.”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.