Spotkanie ze Sławomirem Cenckiewiczem w Krakowie

Instytut Pamięci Narodowej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Krakowski Klub "Gazety Polskiej", NSZZ "Solidarność" Region Małopolski oraz Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich zapraszają na spotkanie poświęcone książce Sławomira Cenckiewicza "Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)", które odbędzie się we wtorek 31 sierpnia 2010 r. w Krakowie, ul. J. Piłsudskiego 27 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" o godz. 18.00. Moderatorem spotkania będzie Jarosław Szarek.

Tablica na Rynku: kiedyś na bezczelnego, dziś legalnie

25 sierpnia 1982 roku dwóch studentów przebranych za robotników wmurowało w płytę Rynku Głównego tablicę z napisem: "Nie oddamy Sierpnia". 4 września znowu pojawią się na Rynku z kopią tamtej tablicy. Ma ona upamiętnić także inne krakowskie protesty solidarnościowe.

Czarny lipiec na budowach w Małopolsce

Siedem wypadków śmiertelnych przy robotach budowlanych - to tragiczny bilans lipca w Małopolsce. Aby zapobiegać podobym zdarzeniom w czasie prac sezonowych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie i małopolska Solidarność ruszają z kampanią informacyjną pod hasłem „Pracuj spokojnie".
- Tegoroczny lipiec okazał się naprawdę czarnym miesiącem -mówi Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy wKrakowie. - Wpoprzednich latach w Małopolsce podobnych zdarzeń było znacznie mniej. Dla porównania, w lipcu zeszłego roku w naszym wjewództwie były tylko trzy wypadki śmiertelne - dodaje Fic.

Zmarł Lech Nadarkiewicz

W piątek, 23 lipca br. zmarł po długiej chorobie znany działacz sportowy, wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego Lech Nadarkiewicz. Miał 65 lat. Przez wiele lat pracował jako trener skoczków narciarskich. Był wielokrotnym szefem komitetu organizacyjnego Pucharu Świata i Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem. Od 2007 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego Pucharu „Solidarności” w Skokach Narciarskich na Igielicie. Za swoje olbrzymie zaangażowanie odebrał w 2009 r. nagrodę „Solidarnych w Sporcie” przyznawaną przez Małopolską „Solidarność”.

Apel do pracodawców – chrońmy zdrowie pracowników podczas upałów

Z uwagi na intensywne upały Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o podjęcie działań zmierzających do skrócenia pracownikom czasu pracy. Przepisy Kodeksu pracy dają bowiem możliwość skrócenia czasu pracy poniżej 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Skrócenie czasu pracy może więc nastąpić poprzez obniżenie dobowej lub tygodniowej normy czasu pracy albo poprzez ustanowienie przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
Wykaz prac, w odniesieniu do których obowiązywałby skrócony czas pracy ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielstwem oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Uchwała IX WZD RM ws. lustracji

Uchwała Nr 7 IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 24 czerwca 2010 r.

preambuła

Konferencja prasowa Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego

9 lipca w siedzibie małopolskiej Solidarności odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Sekcję Oświaty Regionu Małopolskiego. Konferencję prowadziła rzecznik prasowy małopolskiej oświaty Aneta Polit, zaś na pytania zgromadzonych na sali dziennikarzy odpowiadali: Agata Łyko – przewodnicząca sekcji, Zbigniew Świerczek –
z-ca przewodniczącej, Katarzyna Ryblewska - Marewicz- z-ca przewodniczącej oraz Jolanta Zawistowicz - członek prezydium.
W wysłanym do mediów zaproszeniu zaproponowane zostały następujące tematy:

73 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

„Jedność z Bogiem drogą do jedności z człowiekiem”
- 73 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

Jak co roku w dniach 1-2 lipca na Jasnej Górze spotkali się nauczyciele i wychowawcy z różnych stron Polski. Region Małopolska był reprezentowany przez kilka grup pielgrzymkowych m.in.: z Krakowa, Chrzanowa, Trzciany.
Nasza małopolska grupa złożona z przedstawicieli Komisji Międzyzakładowych Pracowników Oświaty: Kraków-Śródmieście, Kraków-Podgórze i Komisji z siedzibą w Krakowie oraz Delegatury Chrzanów przybyła pod jasnogórski szczyt w piątek 2 lipca w godzinach porannych. Jasna Góra przywitała nas piękną słoneczną pogodą i gwarem organizujących się pod szczytem grup wspólnotowych nauczycieli.

Wojciech Grzeszek ponownie przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności”

Delegaci reprezentujący ponad 57 tys. członków „Solidarności” w Regionie Małopolskim, obradujący w dniach 24-25 czerwca br. w Nowej Hucie dokonali wyboru przewodniczącego Regionu. Został nim dotychczasowy przewodniczący – Wojciech Grzeszek. Najważniejszym punktem obrad pierwszego dnia Walnego Zebrania Delegatów – obok przedstawienia sprawozdań z mijającej kadencji były wybory władz związkowych. O ponowny wybór na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Regionu ubiegał się dotychczasowy szef Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek. W tajnym głosowaniu uzyskał poparcie zdecydowanej większości delegatów i został ponownie wybrany na Przewodniczącego Regionu.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Ponad 20 tys. członków NSZZ „Solidarność” wzięło udział w beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 6 czerwca 2010 r. Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. - Ks. Jerzy był uosobieniem tego, czym był Sierpień, czym była i jest „Solidarność”. Beatyfikacja kapelana „Solidarności” w przededniu 30. rocznicy Sierpnia’80 jest wielkim darem, dla Polski, dla Kościoła i dla „Solidarności”. Przede wszystkim dlatego, że daje szansę przypomnienia zwłaszcza młodemu pokoleniu, czym była i jest „Solidarność” - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Subskrybuje zawartość