Prezydent RP Lech Kaczyński nie żyje

Jest tylko jedna taka świata strona,
Gdzie coś, co nie istnieje - wciąż o pomstę woła.
Gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona,
Dół nieominięty - dla orła sokoła...
Jacek Kaczmarski, Katyń, 1985.

Z olbrzymim żalem i smutkiem przyjęliśmy tragiczną informację o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której Polska poniosła trudną do oceny stratę.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia składamy wszystkim członkom „Solidarności” w Regionie Małopolska zatrudnionym w placówkach medycznych życzenia wszelkiej pomyślności, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy i wielu powodów do optymizmu i zadowolenia w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
— Jan Paweł II

2 kwietnia obchodzimy piątą rocznicę odejścia do Pana Ojca Świętego Jana Pawła II, duchowego Ojca „Solidarności”. W tych trudnych dla wielu pracowników czasach, szczególnie potrzeba nam Jego opieki i wsparcia, byśmy jako związek zawodowy „Solidarność” dbali o godność ludzi pracy i etos pracy. Zachęcamy wszystkich czł onków „Solidarności” do modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Przyłącz się! Pikieta w Dzień Pracownika Służby Zdrowia - 7 kwietnia

W imieniu Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” zwracam się do Was oraz wszystkich Członków struktur naszego Związku do solidarnego udziału w organizowanym w dniu 7 kwietnia br. przez Sekcję proteście przed gmachem Sejmu RP.
Zwracam się do wszystkich z apelem, abyście osobiście przyłączyli się do akcji i na pikiecie pod Sejmem i KPRM przedstawili sytuację w Waszym Regionie, manifestując jednocześnie solidarność z tymi, którzy często nie mogą sami domagać się realizacji swoich praw. Pamiętajmy o tym, że „Solidarność - to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu”.
Pikieta odbędzie się w dniu 7 kwietnia br. Zbiórka o godz. 11:30 przed budynkiem Sejmu RP. Sekcja Ochrony Zdrowia przy Zarządzie Regionu Małopolska organizuje wyjazd na manifestację.

Adam Gryzło - Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy

Podczas WZD NSZZ „Solidarność” w GPPD „FOREST” Sp. z o.o. w Gorlicach w dniu 26 marca 2010 r. odbyła się miła uroczystość.
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pyrcz dokonał aktu dekoracji wręczając „Odznakę Zasłużony Społeczny Inspektor Pracy” kol. Adamowi Gryzło – Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy za jego długoletnią pracę na rzecz poprawy warunków pracy oraz kierowanie grupą wydziałowych SIP. Odznaka została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy z okazji 60. rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” .

Zdrowie staje się towarem

Nie wszystkich Polaków stać na korzystanie z komercyjnej służby zdrowia - to jedno z haseł protestu organizowanego przez „Solidarność” służby zdrowia w Dniu Pracownika Służby Zdrowia - 7 kwietnia br. Właśnie tego dnia pracownicy służby zdrowia zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” chcą publicznie zaprotestować przeciwko degradacji publicznej służby zdrowia. 75 proc. Polaków jest niezadowolnych z opieki zdrowotnej. Od ubiegłego roku niezadowolenie wzrosło o 12 proc. Średnio Polacy płacą 270 zł miesięcznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska

Przygotowaniom do manifestacji służy zdrowia, nowelizacji ustawy o IPN i przebiegowi wyborów w Regionie poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w dniu 25 marca 2010 r. W związku z planowanymi przez rząd zmianami w sposobie finansowania służby zdrowia w dniu 7 kwietnia (środa) w Warszawie pod Sejmem RP odbędzie się manifestacja pracowników tego sektora. Pracownicy ochrony zdrowia domagają się zwiększenia finansów na ochronę zdrowia, poprawy dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, jednolitego krajowego systemu usług medycznych i usystematyzowania wynagrodzeń pracowników służby zdrowia.

Zaproszenie

Co roku 23 kwietnia, w dzień imienin księdza Jerzego gromadzimy się przy grobie naszego kapelana na wspólnej modlitwie. Tak też będzie i w tym szczególnym 2010 roku, roku beatyfikacji ks. Jerzego. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Warszawa podjęła decyzję o uroczystym przeniesieniu Krzyża z terenu huty do kościoła św. Stanisława Kostki. Krzyż ten został postawiony i poświęcony przez ks. Jerzego po mszy świętej odprawionej dla pracowników naszego zakładu w dniu 31.08.1981 r. Obecnie w tym miejscu stoi nowy krzyż, który został poświęcony w dniu 31.08.2008 r.

XV edycja nagrody „Solidarni w sporcie”

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” po raz 15 wręczono wyróżnienia „Solidarni w sporcie”. Jak co roku nagrody otrzymali sportowcy, trenerzy i działacze, którzy nie tylko osiągają sukcesy sportowe, ale potrafią także zachować nienaganną postawę moralną i przestrzegają zasad fair-play. „Wręczając wyróżnienia Solidarni w sporcie, co roku cieszymy się, że są wspaniali sportowcy, którzy w pogoni za rekordami i sukcesami, nie zapominają o swojej godności i o szacunku.

Zielone światło dla huty

Dobre wiadomości dla pracowników tarnowskiej huty szkła – syndyk Krośnieńskich Hut Szkła zapewnił prezydenta Tarnowa i NSZZ „Solidarność”, że zakład utrzyma produkcję. 320 pracowników w Tarnowie może odetchnąć z ulgą. Najbliższe tygodnie przesądzą o przyszłości tarnowskiej huty, która po bardzo ciężkim roku ma szansę na odbicie się od dna. Tarnowski zakład od kilku lat należy do przeżywającej poważne problemy Grupy Kapitałowej Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” (27 marca 2009 r. grupa zgłosiła w sądzie wniosek o upadłość). Firma nie wytrzymała konkurencji wschodnich producentów, dodatkowo silna złotówka znacznie ograniczyła przychody z eksportu. Odbiło się to na sytuacji także tarnowskiej huty, co najboleśniej odczuli pracownicy: zatrudnienie zostało zmniejszone z 1,5 tys. do 330 osób. Pensje były wypłacane w ratach.

Subskrybuje zawartość