Uroczystości z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Nowym Targu

W tym roku mija 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji w Nowym Targu w sobotę 10 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Ofiar wprowadzenia stanu wojennego. Obchody rocznicowe zorganizowali: Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego, Oddział nr 6 Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność, Starosta Powiatowy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Uczestniczyła w nich również Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty.

Podziękowanie dla Prezesa MPK SA w Krakowie

W imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” składam na ręce dr. Rafała Świerczyńskiego, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie serdeczne podziękowania za wyrażenie zgody na emisję filmu o podziemnej drukarni z okresu stanu wojennego w krakowskich tramwajach jeżdżących na liniach 3, 8 i 50.

Jesteśmy wdzięczni za przypomnienie społeczeństwu tamtego okresu, zwłaszcza ludziom młodego pokolenia, którzy nie pamiętają tych tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Zaproszenie

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” AGH ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków i sympatyków „Solidarności” a przede wszystkim uczestników wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach 14-16 grudnia 1981 r. na terenie AGH w budynku C-4 na spotkanie rocznicowo-wspomnieniowe w dniu 14 grudnia 2016r. o godz. 12.00 pod tablicę upamiętniającą te wydarzenia (budynek C-4), gdzie oddamy hołd uczestnikom strajku.

Młodzież odwiedziła Pomnik w Swojczanach

W przededniu 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego młodzież ze szkół w Swojczanach i w Charsznicy spotkała się pod Pomnikiem Biuletyny Małopolskiego i złożyła kwiaty. Młodzież z Zespołu Szkół w Charsznicy i ze Szkoły Podstawowej w Swojczanach wraz z przedstawicielami Miechowskiej "Solidarności" złożyła 12 grudnia br. kwiaty pod Pomnikiem Biuletynu Małopolskiego w miejscowości Swojczany. Młodzież spotkała się przy okazji z Mieczysławem Sudelskim, który w latach osiemdziesiątych użyczał swego domu na potrzeby drukarni oraz z Leszkiem Dulbą, który koordynował prace drukarni.

XXII edycja Konkursu „Solidarni w sporcie 2016 roku”

Zaproszenie

W imieniu Regionalnej Sekcji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przy Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Małopolska zwracamy z prośbą o przedstawianie kandydatur osób do wyróżnienia w  XXII edycji Konkursu „Solidarni w sporcie 2016 roku”.

Motto konkursu:
„NSZZ Solidarność poprzez coroczne przyznawanie równorzędnych nagród (trener, działacz sportowy, trzech sportowców, tytuł honorowy) pragnie uhonorować sportowców, działaczy, trenerów, którzy zachowując nienaganną postawę moralną przestrzegają zasad  fair-play,
a pokonując trudności w życiu osobistym i sportowym potrafią je przezwyciężyć i osiągać dobre wyniki sportowe. Solidarność chce w ten sposób docenić ludzi sportu potrafiących połączyć karierę z życiem osobistym i zawodowym”.

Odszedł Tadeusz Nitka

Z żalem informujemy, że w dn. 8 grudnia 2016 r. odszedł
Śp.
Tadeusz Nitka
wieloletni i zasłużony działacz "Solidarności" nowosądeckiej, organizator strajków we wrześniu 1980 r. w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Saczu, działacz podziemnych struktur "Solidarności", aresztowany i skazany na karę więzienia za działalność związkową, przewodniczący Delegatury ZRM w Nowym Sączu, członek Zarządu Regionu Małopolskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Człowiek życzliwy i bliski ludziom. Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Informacja prasowa

Na trzy dni od wdrożenia nowego rozkładu jazdy pociągów istnieje realne zagrożenie, że część zaplanowanych pociągów nie wyjedzie na trasy. Dotyczy to głównie pociągów w relacji Kraków – Tarnów, która to linia zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Małopolskiego przekazana jest do obsługi przez spółkę samorządu wojewódzkiego „Koleje Małopolskie”.

Odszedł Janusz Misiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 26 listopada 2016 r.
Śp.
Janusza Misiewicza
lekarza, wieloletniego Dyrektora Naczelnego ZOZ Kraków-Śródmieście i Kraków-Podgórze
Człowieka "Solidarności", Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZOZ
Kraków-Śródmieście w l. 1989-1991
Członka Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei"
Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Małopolska "Solidarność"

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek,9 grudnia br. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie o godz. 13:40.

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego - zaproszenie na 13 grudnia

Małopolska "Solidarność" zaprasza do uczestnictwa w mszy świętej odprawionej w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w Katedrze Wawelskiej w Krakowie w dniu 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16.30.

Program uroczystości:
16.15 - zbiórka pocztów  sztandarowych.
16.30 - rozpoczęcie mszy świętej.
Po zakończeniu mszy św. przemarsz pod Krzyż Katyński, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

Sukces "Solidarności"

Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy, pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników więcej

Subskrybuje zawartość