Małopolska

Zebranie z przedstawicielami organizacji związkowych z Krakowa

 7 grudnia, w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego odbyło się  zebranie z przewodniczącymi oraz przedstawicielami organizacji związkowych działających na terenie Krakowa. Z ramienia Prezydium obecni byli wiceprzewodniczący Regionu Daniel Pokuta i Krzysztof Kotowicz oraz sekretarz Zarządu Agata Łyko. Głównym tematem spotkania było złożenie sprawozdania Zarządu Regionu oraz jego Prezydium, z działalności w kończącym się półroczu. Współprowadzący zebranie Daniel Pokuta zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu, poinformował zebranych o składzie nowego Prezydium ZRM wybranego na kadencję 2023 – 2028.

Kontynuacją sprawozdań była informacja o przebiegu i efektach XXXI Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność”, który obradował w Spale w dniach 19 – 20 października, w którym uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele władz państwowych. Podkreślono, że  spośród 18 delegatów z Małopolski, uczestniczących w Zjeździe, aż 8 weszło w skład Komisji Krajowej Związku, a jedna osoba, Maciej Kania, w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej. Omówiono przyjęte przez Zjazd uchwały, w tym Programową, stanowiska i apele oraz sprawozdanie z działalności władz krajowych w okresie ostatnich 8 lat. Jak poinformowali byli uczestnicy Zjazdu, właśnie omawiane sukcesy władz Związku przyczyniły się do tego, że Piotr Duda został wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność” na kolejną kadencję.  

Kolejnym sprawozdaniem była relacja z pierwszego posiedzenia Komisji Krajowej, która obradowała w dniach 15 – 16 listopada, na którym wybrano nowe pięcioosobowe Prezydium Komisji, w składzie którego znaleźli się nasi dwaj przedstawiciele: Jerzy Jaworski w randze wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej i skarbnika oraz Maciej Kłosiński – wiceprzewodniczący KK. W skład Prezydium weszli także Grzegorz Adamowicz, wiceprzewodniczący KK i jej sekretarz oraz Bartłomiej Mickiewicz – wiceprzewodniczący ds. branż.

Uczestnicy zostali zaproszeni, wraz z przedstawicielami swych organizacji związkowych, do jak najliczniejszego udziału w uroczystościach 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz związkowego spotkania opłatkowego, które zaplanowane jest na 18 stycznia przyszłego roku i ma odbywać się z udziałem abpa Marka Jędraszewskiego.

Przewodniczącym komisji zakładowych oraz międzyzakładowych przypomniano o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2024 r. sprawozdań dotyczących ilości członków w organizacjach. Sprawozdania takie składa się co pół roku.

Obecny na spotkaniu Andrzej Gębara, przewodniczący Małopolskiej Regionalnej Sekcji Hutnictwa, poinformował o aktualnej sytuacji w krakowskim oddziale AlcelorMittal Poland, gdzie ok. 240 pracowników + ok. 80 osób z firm zewnętrznych, zagrożonych jest utratą zatrudnienia w związku z planowaną likwidacją koksowni. Kolejnym zagrożeniem są plany zamknięcia Walcowni Rur (ArcelorMittal Tubular Products), której produkcję planuje się przenieść do Republiki Czeskiej. Na Walcowni Rur pracuje obecnie ok. 130 osób.

Przewodniczący Gębara zaprosił wszystkich do wsparcia hutników w protestacyjnej pikiecie przewidzianej na dzień 14 grudnia o godz. 14.00 przed Kombinatem.   

W trakcie dyskusji przewodniczący organizacji zakładowych i przedstawiciele nowego Prezydium Zarządu Regionu zastanawiali się nad sposobami poprawy współpracy, a przede wszystkim szybkiej wymiany informacji. Spotkanie zakończyło się złożeniem sobie wzajemnych życzeń świątecznych i noworocznych.

Spotkanie z przewodniczącymi organizacji związkowych było też okazją do przekazania Zarządowi Regionu podziękowań ze strony związkowców z PKL PKP za wsparcie finansowe, organizacyjne i medialne organizacji turnieju siatkarskiego dla członków „Solidarności”. Przewodniczący w PNUiK Kraków Mariusz Pilichowski słusznie zwrócił uwagę, że organizacja różnorodnych imprez sportowych i wypoczynkowych jest doskonałym sposobem popularyzacji Związku i integracji istniejących już organizacji związkowych.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.