Małopolska

Szkolenie w MKZ przy MPO w Krakowie

W dniach 19 – 21 lutego 2024 r. w siedzibie MKZ NSZZ,,S’’ przy Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o., w Krakowie, odbyło się szkolenie zakładowych organizacji związkowych na temat „Komunikacja w negocjacjach”. Szkolenie dotyczyło niezwykle ważnego zagadnienia, jakim jest komunikacja podczas negocjacji z pracodawcą, zwłaszcza w sferze płacowej.

W szkoleniu, które odbyło się z inicjatywy MKZ w MPO, wzięło udział 17 osób z nowo wybranej Międzyzakładowej Komisji Związkowej oraz Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ ,,S’’ przy MPO w Krakowie oraz przedstawiciele NSZZ,,S’’ Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, MAN  Trucks Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A. oraz Fresenius Gorlice.

Z uwagi na to, że większość działalności związkowej wymaga negocjacji na wielu płaszczyznach, niezbędna jest znajomość podstaw technik oraz procesów negocjacyjnych. Przedstawiono uczestnikom rodzaje negocjacji oraz sposoby rozstrzygania sporów dotyczących przede wszystkim stosunków pracy w przedsiębiorstwie oraz wszelkiego rodzaju relacji zachodzących pomiędzy pracodawcami a negocjatorami. Głównym celem negocjacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska na temat warunków pracy i płacy.

W trakcie szkolenia związkowcy pracowali indywidulanie i w grupach, gdzie podejmowali wyzwania ćwicząc poznane techniki negocjacyjne. Ponadto uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami z pracy związkowej. Jednak tematy dotyczące komunikacji wewnątrzzwiązkowej oraz sposobów rozmów z pracodawcami wzbudzały najwięcej emocji. Uczestnicy szkolenia jednomyślnie stwierdzili, że wiedza uzyskana na szkoleniu na pewno zostanie wykorzystana.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera związkowego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” panią Marię Kościńską, która potrafiła uczestników zachęcić do czynnego udziału w treningu oraz wskazać ich mocne i słabe strony, co może być motywujące do dalszego doskonalenia i poszerzania wiedzy oraz umiejętności w różnych obszarach pracy związkowej.

Magdalena Sokołowska

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.