Małopolska

Kolejarski Opłatek

13 stycznia w Pałacu Biskupów Krakowskich odbyło się spotkanie opłatkowe różnych organizacji kolejarskich z abp. Markiem Jędraszewskim.

Po mszy św. odprawionej przez kapelana krakowskich kolejarzy, ks. Grzegorza Szewczyka w prywatnej kaplicy biskupiej, w trakcie której kolędy śpiewał krakowski chór „Lutnia”, uczestnicy spotkania przeszli do salonu, gdzie przyjął ich abp Marek Jędraszewski. Po złożeniu życzeń metropolicie krakowskiemu przez przedstawicieli kolejarskiej sekcji NSZZ „Solidarność”, Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i innych organizacji kolejarskich, zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia indywidulne.

W swym wystąpieniu abp Jędraszewski zwracał uwagę na szczególna role kolejarzy w społecznym życiu kraju. Wspominał też swoje wrażenia ze swego pobytu na studiach w Rzymie i uczestnictwie w powitaniach, na peronie delegacji polskiego episkopatu, wtedy pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, który niechętnie korzystał z samolotów i zazwyczaj podróżował do Watykanu pociągami. – To było zawsze wielkie święto dla Polaków mieszkających w Rzymie, tym bardziej, że przejazd taki miał zawsze odpowiednia oprawę, np. włoscy karabinierzy, już od granicy Italii, pełnili wartę honorową w pociągu, przez przedziałem w którym podróżował kardynał Wyszyński. Na peronie w Rzymie czekało natomiast zawsze kilkaset Polaków, którzy witali ks. Prymasa. – opowiadał abp Jędraszewski. – To było zawsze duże przeżycie. Zupełnie inaczej to wyglądało w wypadku podróży samolotem, choćby z tego powodu, ze lotnisko było poza miastem, podczas, gdy dworzec znajdował się w centrum miasta.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko kolejarze  z Małopolski, ale także ze Śląska.

A. Z.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.