Małopolska

Uroczysty jubileusz 50.lecia kapłaństwa

16 kwietnia, w święto Miłosierdzia Bożego, odbywał się odpust w kościele pod tym wezwaniem w Dębicy. Jednocześnie odbywały się uroczystości z okazji 50. lecia kapłaństwa ks. Prałata Józefa Dobosza, emerytowanego kapłana tej parafii, a jednocześnie kapelana dębickiej „Solidarności” i wielkiego przyjaciela naszego Związku.

Z tej okazji w uroczystościach rocznicowych oprócz tak ważnych gości, jak abp Józef Kowalczyk, były nuncjusz papieski i były prymas Polski, znalazła się delegacja naszego Regionu z pocztem sztandarowym pod przywództwem Adama Lacha, przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. – Opieka duszpasterska nad związkowcami z Dębicy i okolicy nie ma sobie równych mówił przewodniczący A. Lach. – Rzadko który kapelan pojawia się niemal na wszystkich uroczystościach związkowych nie tylko w swym miejscu działania, ale także w odległym Krakowie, by wspólnie z całą Małopolską modlić się o pomyślność ludzi pracy, czy to przed ołtarzem wawelskim, czy w innych świątyniach.

Adam Lach podkreślił wieloletnią sympatię i przyjaźń dostojnego Jubilata wobec ruchu „Solidarności od czasu jej powstania.

Podobne słowa wysokiej oceny działania Księdza Prałata padły zarówno z ust abpa J. Kowalczyka, jak i z listów przesłanych ulubionemu przez dębiczan kapłanowi z Watykanu, jak i z Lublina przez abpa Stanisława Budzika. – Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Ks. Prałatowi Józefowi Doboszowi z okazji 50 rocznicy Święceń Kapłańskich wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask i darów Bożych na dalsze lata życia i kapłańskiej posługi. – usłyszeli z watykańskiego listu wierni, a inni kapłani obecni na Jubileuszu dodawali – Księże Jubilacie dziękujemy Bogu za Twoją osobę i za Twoje kapłańskie życie. Złoty jubileusz, to według Biblii, czas szczególnych łask – niech nie zabraknie codziennej radości w dalszym posługiwaniu, a ciało niech się sprawnie rusza.

Życzenia w imieniu wszystkich parafian złożył Paweł Hayn, któremu towarzyszyli Anna Witkoś-Janczura i Krystyna Wolska wraz z grupą dzieci.

Ks. Józef Dobosz Urodził się 1 listopada 1947 roku w niewielkiej wsi Pojawie, która należy do parafii Nawiedzenia NMP w Zaborowie. Maturę zdał w LO w Brzesku, a zaraz po niej rozpoczął formację kapłańską w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Już w młodości nie miał wątpliwości co do swojego powołania. Święcenia przyjął z rąk biskupa Jerzego Ablewicza 27 maja 1973 roku. Posługę kapłańską sprawował m.in. w Szczucinie, Szczawnicy i w Tarnowie. Urząd proboszcza objął już w jedenastym roku kapłaństwa, w lipcu 1984 r. Miał za zadanie dokończyć budowę największego kościoła w diecezji i stworzyć nową wspólnotę parafialną. Jednocześnie był też przewodnikiem świata Ludzi Pracy, a poza tym prezesem oraz założycielem stowarzyszenia Dębickie Hospicjum Domowe im. św. Jana Pawła II, które do dziś służy pomocą ludziom obłożnie chorym. Dzięki jego staraniom w Dębicy powstała też rada świeckiego zakonu Rycerzy Kolumba.

Na emeryturę odszedł w 2017 roku po 33 latach prowadzenia parafii.

– Bezgranicznie zaufałem Bogu i nigdy się nie zawiodłem – tymi słowami zakończył ks. prałat Józef Dobosz krótką przemowę kończącą uroczystości jubileuszowe 50. lecia jego kapłaństwa.

A. Z.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.