Małopolska

Zmiana warty w PKP Energetyka

W dniu 21 marca 2023 r odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy PKP Energetyka S.A, Zakład Południowy, na kadencję 2023 – 2028 r.

W zebraniu uczestniczyli również delegaci z połączonego byłego Zakładu Świętokrzyskiego. Delegaci z Zakładu Świętokrzyskiego postanowili, że będą organizacją podzakładową. W związku z tym spisano stosowne porozumienie pomiędzy obydwoma organizacjami w dniu 2.XII.22 r.

Na WZD wybrano łącznie 52 delegatów, a na zebraniu było obecnych 49 delegatów.

Wśród zaproszonych gości obecni byli – przewodniczący RSK Ireneusz Dynowski, Bogdan Ostrowski i nadzorujący przebieg wyborów z Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Małopolskiego kolega Andrzej Gębara. Zebranie sprawnie poprowadził kolega Henryk Siedlarz z naszej organizacji związkowej.

Po wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego organizacji zakładowej. Dotychczasowy przewodniczący Marek Ordon nie kandydował, ponieważ niedługo przechodzi na emeryturę. Zgłoszono trzech kandydatów: kolegę Krzysztofa Boguckiego z byłego Zakładu Świętokrzyskiego oraz kolegów Adama Fuldę i Tomasza Kapałę – obydwoje pracują w Zakładzie Południowym w Krakowie. Wybory w pierwszej turze wygrał Tomasz Kapała.

Następnie wybrano Komisję Zakładową, znaleźli się w niej wszyscy przewodniczący grupowi z sekcji Zakładu, łącznie 14 osób. Komisja Rewizyjna natomiast liczyć będzie pięć osób. Wybrano również delegatów na zebranie wyborcze do RSK. Z Zakładu Południowego będzie brało w nim udział dwóch delegatów tj. Tomasz Kapała i Janusz Stanek. Do Sekcji Zawodowej przy PKP Energetyka S.A., wybrano trzech delegatów ze strony kieleckiej i czterech ze strony krakowskiej, razem siedmiu delegatów.

W czasie prac komisji skrutacyjnej zabierał głos przewodniczący RSK kolega Ireneusz Dynowski, omawiał sprawy bieżące dotyczące związku. Kolega Andrzej Gębara czuwający nad wyborami przedstawił tematy, nad którymi pracuje Zarząd RM, z uwzględnieniem współpracy z komisjami zakładowymi. Na koniec naszego zebrania kolega Andrzej Gębara i Ireneusz Dynowski podziękowali delegatom za tak liczne uczestnictwo w WZD i życzyli nam owocnej pracy związkowej w nowej kadencji.

Tekst: M. Ordon, zdjęcia: B.Ostrowski

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.