Małopolska

Odeszła Teresa Starmach – działaczka Małopolskiej „Solidarności”

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią im się płaci”

– W. Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w lipcu 2023 roku odeszła

działaczka „Solidarności”, nauczycielka i wiceprezydent Miasta Krakowa

Ś.P. Teresa Starmach, miała 74 lata.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 sierpnia 2023 (poniedziałek) o godz. 12:00 na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Małopolska „Solidarność”

Biogram:

Teresa Starmach, ur. 16 października 1949 r. w Krakowie, zm. 30 lipca 2023 r. tamże. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1976); ukończyła studium podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1983). W l. 1976-2003 nauczycielka fizyki w XV LO w Krakowie; od 2003 r. na emeryturze; pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie.

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; organizatorka struktur w swojej szkole, ale także w Podgórzu,
w Krakowie. Delegatka na I Walne Zebranie Solidarności Małopolskiej w Tarnowie w 1981 r., na którym została wybrana członkiem Zarządu Regionu Małopolska.

W stanie wojennym zaangażowana w działalność podziemną. Pseudonim konspiracyjny „Agnieszka”, jedna z najbliższych współpracowniczek ukrywającego się przewodniczącego RKW Władysława Hardka, ale także wspierająca S. Handzlika i J. Ciesielskiego, organizatorka konspiracyjnych zebrań władz „Solidarności” Małopolski jak również krakowskich posiedzeń Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.

W późniejszym czasie była zaangażowana w kolportaż m.in. pism „Promieniści” oraz „Hutnik”; współpracowała przy redakcji „Hutnika”; współinicjatorka latającej biblioteki.

Wiceprezydent Miasta Krakowa odpowiedzialna za edukację i kulturę w l. 1998-2002; radna Miasta Krakowa (1998-2006); w l. 2002-2006 przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej RMK.
W l. 2006-2010 i od 2011 r. radna Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Była członkiem Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych – Polska, członkiem zarządu krakowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej, Rady Społecznej Muzeum Żup Krakowskich oraz Muzeum Archeologicznego, Rady Muzeum AK w Krakowie i wielu innych organizacji.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem KEN (1999), Odznaką „Przyjaciel Dziecka” (2002), uhonorowana Medalami „Niezłomnym
w słowie” (2010) oraz „Dziękujemy za wolność” (2015).

Informacje ze strony: https://sss.net.pl/

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.