Małopolska

Jedziemy protestować przeciwko „Zielonemu Ładowi’”

Dziś, z samego rana, ok. godz. 6.00 wyjechały z Krakowa i z całej Małopolski autobusy pełne związkowców, którzy wybrali się do Warszawy, by zaprotestować przeciwko europejskiemu programowi wprowadzania różnorodnych ograniczeń w imię realizacji utopijnej idei Zielonego Ładu, który uderza w podstawy stabilności gospodarki europejskiej. Wspólnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych zamierzamy protestować przeciwko ograniczaniu miejsc pracy w różnych dziedzinach gospodarki, w tym rolnictwa i drastycznej podwyżce kosztów utrzymania wynikającej z wprowadzania różnorodnych podatków zbiorowych i indywidualnych, a przede wszystkim narzucaniu rozwiązań ograniczających swobodę działania ludzkiego.

W sumie z Małopolski wyjechało blisko 50 autobusów, gdyż oprócz Krakowa wyjazdy autobusowe zorganizowano w zakładach pracy zlokalizowanych w rejonie Tarnowa, Nowosądecczyzny, Podhala i Małopolski Zachodniej. Poza autobusami wielu związkowców wybrało się do Warszawy pociągami, oraz samochodami indywidualnymi. O cel tego wyjazdu zapytałem Tomasza Zaborowskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, tuż przed wyjazdem autobusów z Placu Matejki w Krakowie.

Jedziemy zaprotestować przeciwko wprowadzaniu w życie idei uderzającej w podstawy życia całych społeczności. Każde z działań wymyślonych przez ideologów w Europie uderza w podstawy życia każdego obywatela, szczególnie zaś tych najsłabszych, którzy już dziś ledwo wiążą  koniec z końcem, to w nich uderzą przede wszystkim podwyżki cen wszelkich paliw i surowców energetycznych, podwyżki cen żywności, która obecnie jeszcze produkowana jest jeszcze przez polskich rolników i na odpowiednim poziomie jakościowym. Działania Komisji Europejskiej wymierzone są w istnienie rodzinnych gospodarstw rolnych i w tysiące miejsc pracy w rolnictwie, podobnie zagrożone są miejsca pracy w przemysłach przetwórczych i wydobywczych, w kopalniach i w hutach – mówi przewodniczący Zaborowski, czekający na kolejne autobusy mające zabrać związkowców do Warszawy. – Ta nasza wielka, ogólnopolska manifestacja, w trakcie której chcemy zaprotestować przed siedzibą Unii Europejskiej w Polsce, przed Sejmem i siedzibą rządu, który bezrefleksyjnie godzi się na kolejne bezsensowne ograniczenia dla społeczeństw, będzie też rozpoczęciem zbierania podpisów pod wnioskiem do władz państwowych o zorganizowanie referendum w sprawie odrzucenia przez nasz kraj ustaleń Zielonego Ładu, które większości Polaków przyniosą tylko zubożenie i utrudnienia w życiu, a tylko nielicznym pozwolą na bogacenie się!

Związkowcy zwracają uwagę, że już obecnie absurdalne i rozwiązania, niby ekologiczne, ale znacznie droższe, wprowadza się kosztem wszystkich obywateli, np. poprzez wzrost cen energii elektrycznej dla wszystkich, by pokryć koszty produkcji najdroższej, jaką jest fotowoltaika. Podobnie jest z samochodami elektrycznymi, do zakupów których planuje się dopłaty z budżetu państwa, kosztem tych, których już obecnie nie stać na takie zakupy, a którym z kolei ogranicza się prawo wjazdu w niektóre rejony miasta samochodami z silnikami spalinowymi. – To łamanie konstytucyjnych praw wolności obywatelskich i wprowadzanie jakiegoś „zielonego komunizmu” – twierdzą starsi ludzie, którzy dobrze jeszcze pamiętają absurdy komunizmu czerwonego i walkę z nimi polskiego społeczeństwa.

Obecnie związkowcy z całej Małopolski są w drodze do Warszawy, a gdy dojadą będziemy na bieżąco relacjonować ich udział w manifestacji!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.