Małopolska

Wybory w branży Metalowej w Małopolsce

12 kwietnia w siedzibie Zarządu Regionu odbyły się wybory struktur Metalowców w Regionie Małopolskim. Dla oszczędności czasu Delegatów w jednym dniu odbył się maraton wyborczy, tzn. wybory w dwóch Sekcjach Regionalnych oraz w Sekretariacie Metalowców.

WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa

Na początek odbyły się wybory w Regionalnej Sekcji Hutnictwa, do której należą Komisje z zakładów branży hutniczej i z nią współpracujących. Podczas WZD jednogłośnie przewodniczącym został wybrany Andrzej Gębara z ArcelorMittal Kraków. Do Rady RSH wybrani zostali także kol: Czesław Bujak oraz Paweł Orzeł, natomiast do Komisji Rewizyjnej RSH wybrano kolegę Wiesława Jakubca – Przewodniczący KR (Ekoenergia), Krzysztofa Kantora (Krakodlew) i Konrada Koreptę (ArcelorMittal).                                                                            

Podczas WZD wybrano także 12 Delegatów na Kongres Regionalnego Sekretariatu Metalowców. Najważniejszym punktem wyborczym WZD RSH były wybory delegatów na WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa. Zgodnie z kluczem wyborczym Krajowej Sekcji wybrano 11 Delegatów, zostali nimi : Czesław Bujak (AMP),Andrzej Gębara (AMP), Wiesław Jakubiec (Ekoenergia), Krzysztof Kantor (Krakodlew), Konrad Korepta (AMP), Tomasz Kozak (AMP), Tadeusz Tadeusz Łakota (Vesuvius), Paweł Orzeł (AMP), Krzysztof Pociecha (AMP), Piotr Pastuszko (Cognor) i Mariusz Otfinowski (Refractories). Delegaci wezmą udział w wyborczym WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa, które odbędzie się od 21 do 23 maja tego roku w Bukowinie Tatrzańskiej.

WZD Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego

Kolejnym zebraniem wyborczym były wybory do struktury Regionalnej Sekcji Przemysłu Metalowego, do której należą Komisje z zakładów motoryzacyjnych, zbrojeniowych oraz ogólnie związanych z produkcją metalową. Przewodniczącym tej Sekcji został wybrany kolega Jacek Kutypa z zakładu  MAN Trucks Niepołomice, wybrano również pozostałych 2 członków Rady Sekcji, zostali nimi Wojciech Grzymek z ZM Tarnów oraz Waldemar Składzień z Igloocar Dębica, a także 3 osobową Komisję Rewizyjną oraz 12 delegatów na Kongres Regionlany Sekretariatu Metalowców.

Kongres Sekretariatu Metalowców Regionu Małopolskiego.                                             Po krótkiej przerwie odbył się wyborczy Kongres Sekretariatu Metalowców, w którym udział wzięli wszyscy wcześniej wybrani Delegaci z Sekcji Przemysłu Metalowego oraz z Sekcji Hutnictwa, łącznie 24 Delegatów. Podczas Kongresu zostały wybrane władze na nową kadencję 2023 -2028. Przewodniczącym, przy 100% frekwencji, jednogłośnie, został ponownie wybrany Andrzej Gębara z ArcelorMittal, który tym samym został pierwszym członkiem Zarządu Regionu Małopolskiego. Pozostali członkowie Zarządu Regionu będą wybierani podczas WZD Regionu Małopolskiego w dniach 21-22 czerwca, w Wieliczce.

Na pozostałych członków Rady Sekretariatu Metalowców zostali zaproponowani i jednogłośnie wybrani: Jacek Kutypa -MAN Trucks Niepołomice, Waldemar Składzień- Igloocar Dębica oraz Wojciech Grzymek- ZM Tarnów. Natomiast do Komisji Rewizyjnej Sekretariatu zostali wybrani: Sebastian Budziak MAN – przewodniczący, Czesław Bujak -ArcelorMittal, Wiesław Jakubiec- Ekoenergia oraz Paweł Orzeł – ArcelorMittal.

Sekretariat Metalowców obecnie jest największą strukturą branżową w Regionie Małopolskim i liczy prawie 2500 członków. Delegaci dyskutowali też m.in. o organizowaniu spotkań przedwyborczych przed WZD Regionu Małopolskiego i ewentualnym wstępnym ustaleniu kandydatów na kandydatów na poszczególne funkcje związkowe w Regionie, w tych okręgach wyborczych, w których jest to możliwe. Podjęto także Uchwałę zgłaszającą kolegę Władysława Kieliana do wyróżnienia – Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, które miałoby być przyznane na Zjeździe Krajowym Związku w Spale, który ma obradować 19-20 października tego roku.                                                                    

Kongresem Regionalnym zakończono morderczy maraton wyborczy w branży Metalowej w Małopolsce. Gościem Kongresu był Janusz Sikorski z Tarnowa – pełnomocnik RKW.                                         

W Kongresie wziął także udział Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Adam Lach.

Wszystkie wybory nadzorował i czuwał nad ich poprawnością Witold WITKOWSKI, prawnik, sekretarz RKW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                               Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.