Małopolska

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Nowym Sączu

W dniu 22 sierpnia w Nowym Sączu odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce ks. prałatowi Stanisławowi Czachorowi oraz pani Władysławie Franczak. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele pw. Św. Kazimierza. Koncelebrze przewodził ks. prałat Stanisław Czachor, a homilię wygłosił proboszcz tej parafii ks. dr Jan Siedlarz.

Po zakończonej mszy św. w sali im. Stanisława Małachowskiego w sądeckim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wręczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał minister Piotr Ćwik zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i przekazał w imieniu Prezydenta gratulacje i życzenia osobom odznaczonym.

Ksiądz Prałat Stanisław Czachor został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a Pani Władysława Franczak Krzyżem Komandorskim.

Podczas uroczystości „Medalami 100-lecia Odzyskanej Niepodległości” zostali także uhonorowani zasłużeni działacze Klubu Inteligencji Katolickiej: Józef Ciuła, Adam Hebenstreit, Bożena Jawor, Zygmunt Lis, Maria Oćwieja, Jadwiga Pach, Krzysztof Pawłowski, Marek Poremba, Jolanta Streer, Joanna Wituszyńska i Ryszard Zagórski.

Laudację na cześć ks. prałata Stanisława Czachora wygłosił Andrzej Szkaradek. Przedstawił najważniejsze fakty z życia ks. prałata, jego zasługi jako proboszcza parafii Św. Kazimiera, znakomitego gospodarza, wyśmienitego kaznodziei oraz jego działania na rzecz wspierania „Solidarności”. Laudację na cześć pani Władysławy Franczak wygłosił senator RP Jan Hamerski przedstawiając jej życie oraz działalność w NSZZ „Solidarność”w szpitalu w Limanowej, działalność w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” województwa nowosądeckiego oraz wielu innych organizacjach. Podkreślił, że w swoim życiu pani Władysława zawsze kierowała się patriotyzmem oraz bezinteresowną pomocą innym, a na odznaczenie zasłużyła całym swoim życiem.

Zarówno podczas Mszy Świętej jak i w sądeckim Ratuszu obecne były poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego, Oddziału w Limanowej, OZ Tokai Cobex Polska Sp. z o.o., Nadleśnictwa Stary Sącz oraz poczet sztandarowy Urzędu Miasta Nowego Sącza.

wg. Grażyna Święs

Galeria zdjęć

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.