Małopolska

Podwyżki w Wadowickich Wodociągach

Sukcesem zakończyły się negocjacje płacowe w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach.

Pracodawca i Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie płacowe w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych na 2024 r. Podwyżki zostały już wdrożone, a Pracownicy mogą cieszyć się z wyższych wypłat.

Mimo początkowo dużego dystansu między stanowiskami negocjacyjnymi stron ostatecznie udało się osiągnąć kompromis korzystny dla Pracowników – także dzięki otwartości Pracodawcy na argumenty Załogi (ponad 50% Załogi należy do NSZZ „Solidarność”).

Komisję Zakładową (zarząd) Związku w Wodociągach w kadencji 2023-2028 stanowią wybrani przez koleżanki i kolegów: Przewodniczący KZ Robert Gruca oraz członkowie KZ: Kamil Żurek, Mariusz Sobański, Tomasz Kryjak oraz Robert Ogiegło.

W samym Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy z branży wodociągów i kanalizacji zarejestrowanych jest 17 organizacji zakładowych, z których część należy do regionalnej sekcji branżowej.

Rozwój Organizacji w Wadowicach pokazuje, że wśród Pracowników wielu zakładów pracy wzrasta świadomość potrzeby zwiększenia siły związków zawodowych. Im liczniejsza jest organizacja związkowa w zakładzie tym potencjalnie bardziej skuteczna. A sukces Związku – oznacza korzyść dla wszystkich. Warto zatem mieć wpływ na to, co oddziałuje na naszą sytuację.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.