Małopolska

Nowy Sącz: 43. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

43. rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” obchodzono w Nowym Sączu 30 sierpnia br. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się o godz. 18:00 mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w Kościele Matki Bożej Niepokalanej na Osiedlu Millenium. Koncelebrze przewodniczył ksiądz Zbigniew Biernat – proboszcz Parafii Św. Jana Pawła II w Nowym Sączu, a zarazem Duszpasterz Ludzi Pracy. Wygłoszoną homilię ks. Biernat poświęcił Ojczyźnie, wyjaśniając jak Ojczyzna jest ważną wartością dla każdego Polaka.

Po zakończonej Eucharystii, ze względu na obfite opady deszczu, uczestnicy uroczystości, na czele z pocztami sztandarowymi, zgromadzili się przed Kościołem.

W okolicznościowym przemówieniu przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski podkreślił znaczenie powstania NSZZ „Solidarność”.

„Najmłodsze nasze święto państwowe nie przypadkiem zostało nazwane dniem Solidarności i Wolności. Jego wagę można porównać do rocznicy Konstytucji 3 Maja. To, jak ważna jest wolność, potrzeba niezawisłego stanowienia narodu o sobie, potrzeba godności jednostki i poczucia, że jej pojedyncze życie jest ważne, w obu przypadkach zostało – paradoksalnie – podkreślone przez opresyjną władzę. Wtedy i 33 lata temu właściwie tę samą, moskiewską. Po obu tych zrywach ku wolności, której bez dobrych praw nie ma i być nie może, naszemu narodowi została wydana wojna.

Wolność. To pod tym znakiem toczyły się sierpniowe strajki. Tyle, że żądaniami niezależnych od władzy związków i zrównania obywateli w dostępie do takich „dóbr”, strajkujący zakwestionowali rzekomą ludową władzę.

Pod presją strajków w całym Kraju, ówczesna władza ugięła się i podpisała porozumienie, tak zwane Porozumienie Sierpniowe. Podpisali tylko dlatego, iż myśleli, że po podpisaniu wszystko ucichnie i nadal będzie wszystko po staremu.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obchodach tego Święta w imieniu tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli” – mówił Przewodniczący Zaborowski.

Następnie kierownik sądeckiego Oddziału Krzysztof Kotowicz, a zarazem wiceprzewodniczący Zarządu Regionu mówił: „Solidarność” działa nieprzerwanie od 43 lat. Nawet w okresie stanu wojennego, który zdelegalizował wszystkie organizacje, w tym „Solidarność”. Należy podkreślić olbrzymią rolę NSZZ „Solidarność” w przemianach gospodarczych i społecznych w Polsce, ale również w Europie. Dziś nadal, ta Nasza Organizacja jest potrzebna i ma nowe zadania do realizacji. Główne cele i zadania są wciąż te same przez te wszystkie lata. Nadal zajmujemy się warunkami pracy i płacy w poszczególnych zakładach, ale jako organizacja ogólnokrajowa w tych sprawach jesteśmy partnerem dla rządzących. I od rządzących naszym krajem oczekujemy partnerskiego traktowania. Przypomnę, że w ostatnim czasie „Solidarność” zajmuje się m.in.: sprawami podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej, uszczegółowieniem przepisów ochrony przed zwolnieniem z pracy działaczy związkowych, przywróceniem emerytur stażowych, również patrzymy z troską na sprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, wspomnę m.in. sprawę TUROWA, bliskie nam są sprawy socjalne i bytowe drugiego człowieka, wspieramy walczącą Ukrainę, nie zapominamy o sprawach patriotycznych włączając się w upamiętnianie wydarzeń i osób zasłużonych dla Naszego Kraju. (…) Jak widzimy zakres działalności Związku Zawodowego „Solidarność” jest bardzo szeroki. Wciąż jesteśmy potrzebni”. Podkreślił także dobrą współpracę „Solidarności” z Kościołem Katolickim i jego kapłanami, którzy w czasach reżimu komunistycznego oddali życie za „Solidarność” i za prawdę. Statut „Solidarności” odwołuje się w swej preambule do wartości chrześcijańskich i katolickiej nauki społecznej. To zobowiązuje! Zobowiązuje do obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Papież Polak był z „Solidarnością” – „Solidarność” była i jest z Janem Pawłem II” – powiedział Krzysztof Kotowicz.

Podziękował także wszystkim działaczom, którzy tworzyli NSZZ „Solidarność”, którzy byli internowani i aresztowani, którzy cierpieli za „Solidarność” oraz tym którzy działali w okresie tych 43 lat mając na uwadze dobro Polski i Polaków.

Następnie kwiaty pod Pomnikiem Solidarności złożyli: przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski wraz z Krzysztofem Kotowiczem, internowani i więzieni działacze „Solidarności”, delegacje zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel władz miasta Nowego Sącza -Piotr Lachowicz oraz przedstawiciele Rady Miasta Nowego Sącza, wicestarosta powiatu nowosądeckiego Antoni Koszyk, delegacje służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

We mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Miasta Nowego Sącza oraz organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: PKP Cargo S.A., PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, TOKAI COBEX Polska Sp. z o.o. oraz Poczty Polskiej S.A.

tekst: Grażyna Święs

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.