Małopolska

Nowosądecka Oświata wybrała

31 marca w Nowym Sączu odbyło się wyborcze zebranie Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność w Nowym Sączu.

29 delegatów organizacji zakładowych wysłuchało i przyjęło sprawozdania dotychczasowych władz Komisji i jej Komisji Rewizyjnej oraz głównej księgowej. W sprawozdaniach podkreślano, że praca związkowa to nie tylko dbanie o interesy zrzeszonych związkowców, ale także utrzymywanie kontaktu z 11 organami prowadzącymi 146 placówek pedagogicznych w Nowym Sączu i w okolicy. To rozwiązywanie bieżących problemów w tych szkołach, zatwierdzanie i negocjowanie regulaminów wynagradzania, harmonogramów pracy, regulaminów wynagradzania pracowników niepedagogicznych itd.

Zebranie Delegatów wybrało na nowa kadencję na przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej, dotychczasową przewodniczącą Marię Zielińską – Gorzulę oraz 30 członków Komisji, a także nową 3-osobową Komisję Rewizyjną oraz dwóch delegatów na WZD Regionu Małopolskiego oraz 8 delegatów do Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania przy Zarządzie Małopolskiego  Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Delegatów Komisji Międzyzakładowej odbyło się też pierwsze posiedzenie Komisji w nowym składzie, która przyjęła pierwsze uchwały, w tym uchwałę o ochronie związkowej działaczy związkowych w poszczególnych placówkach szkolnych.

A. Z.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.