Małopolska

Gorlice. 43. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Jak co roku w Gorlicach obchodzono 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W niedzielę 3 września 2023 roku, tradycyjnie, członkowie i sympatycy „Solidarności”, osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Mniejszej, którą rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów. Mszę św. w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” w 43. rocznicę jego powstania odprawił oraz wygłosił kazanie ksiądz proboszcz, Stanisław Ruszel.

[…]To już 43 lata od czasu gdy powstała „Solidarność”. Ileż uczuć, emocji zawierało to słowo. Jedni poświęcili jej całe swoje życie. Służą jej do dziś. Inni zaprzysięgli jej nienawiść i śmierć.

Naród nie pogodził się nigdy z niewolą. Leczył rany zadane przez Niemców, przez Rosjan. Były wcześniejsze próby dojścia do wolności: 1956, 1968, 1970, 1976.
W roku 1980 za bramą stoczni, w fabrykach, kopalniach zakładach pracy stanął ołtarz, konfesjonał i krzyż. Bez krzyża i ołtarza nie byłoby „Solidarności”. Postulatom i rozmowom towarzyszyła modlitwa. Dziwili się zachodni obserwatorzy, że w centrum strajku stoi krzyż i ołtarz. Polakom nie trzeba było tłumaczyć.

Solidarność” jest wartością, którą muszą znać Polacy.

Stan wojenny formalnie został odwołany w lipcu 1983 r., ale faktycznie – oczywiście już w innej formie – trwał do 1989 r. Jego bezprawie dotknęło miliony Polaków. Nikt nie policzył ich dramatów, rodzinnych tragedii złamanych nadziei. Wobec ponad setki śmiertelnych ofiar w latach 1981- 1989 m.in. górników kopalni „Wujek” w Katowicach, zastrzelonych w Lubinie,.. Grzesia Przemyka, Piotra Bartoszcze, Ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stefana Niedzielaka, ks. Stanisława Suchowolca, ks. Sylwestra Zycha, 10 000 internowanych, 10 000 aresztowanych, 800000 zmuszonych do emigracji, dziesiątki tysięcy wyrzuconych z pracy, bitych, poniżanych

Zbrodnie stanu wojennego nie zostały ani rzetelnie wyjaśnione, ani sprawiedliwie osądzone, ani należycie ukarane.

Musimy znać naszą historię, abyśmy potrafili i chcieli ją opowiedzieć, przekazać, byśmy umieli jej bronić. To z tej historii wyrasta nasze dziś.
W perspektywie tej historii staję się Polakiem, jeżeli potrafię w prawdzie patrzeć na historię potrafię i w prawdzie żyć.

A prawda historii to również prawda o Chrystusowym krzyżu wpisanym
w dzieje narodu.

Najwyższą prawdą krzyża jest człowiek kochany przez Boga. O KRZYŻ ROZBIJAJĄ SIĘ kłamstwo i fałszywa ideologia. Kościół zrodzony pod krzyżem solidarnie staje po stronie człowieka, od jego poczęcia do naturalnej śmierci, buduje na fundamencie rodziny, wiernego małżeństwa, upomina się o rodzicielskie prawa
w szkole, broni praw pracowników i bezrobotnych.

„Odrzućmy wielokulturowy bełkot, co mąci życie publiczne naigrawając się
z jego tradycji, z dziedzictwa naszych ojców. Niszcząc chrześcijaństwo niszczą rodzimą tożsamość, manipulując pojęciem praw człowieka, lansują barbarzyńskie
i pogańskie przemiany niszcząc fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej”. […]

Po Mszy św. uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Miasta Gorlice , Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz gorlickich szkół przeszli pod pomnik Papieża Jana Pawła II na Placu Kościelnym. Tam nastąpiła dalsza część obchodów, którą rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego.

Uroczystość poprowadził Krzysztof Kotowicz – zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, który powitał zaproszonych gości oraz uczestników obchodów.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Tomasz Zaborowski, który przypomniał historię powstania Solidarności.

Głos zabrała również Jadwiga Wójtowicz, która w swym wystąpieniu nawiązała do powstania Niezależnych Związków sprzed 43 lat i podziękowała za zaproszenie na te ważne dla Związku uroczystości.

W dalszej części uroczystości składano kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II. Wiązanki złożyli przedstawiciele „Solidarności”: szef Regionu Małopolskiego – Tomasz Zaborowski, Marek Bugno i Maria Liana-Pasińska, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Witoldem Kochanem , Burmistrz Miasta Gorlice – Rafał Kukla wraz z radną Rady Miasta Gorlice – Marią Piecuch.

Na koniec uroczystości odśpiewano hymn Solidarności.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.