Małopolska

Bochnia uczciła pamięć Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia 2023 Delegatura bocheńsko-brzeskiej „Solidarności” obchodziła Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w 42 rocznicę jego wprowadzenia.


Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w Kościele PW. Św. Pawła Apostoła w Bochni, koncelebrowana przez Kapelana Ludzi Pracy ks. Prałata Ryszarda Podstołowicza oraz ks. Prałata Leszka Rojowskiego i ks. Prałata Jana Nowakowskiego.


Po mszy świętej, w asyście pocztów sztandarowych z Kopalni Soli oraz Stalprodukt S.A.  złożone zostały kwiaty przy pomniku Św. Jana Pawła II przez liczną delegację  NSZZ „Solidarność” z Bochni i Brzeska na czele z kierownikiem Delegatury Agnieszką Morawiec, Burmistrza Bochni, Wicestarostę Bocheńskiego, przedstawicieli Poseł na Sejm RP p. Józefy Szczurek-Żelazko, p. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, radnych miasta i powiatu.


 Następnie zgromadzeni wysłuchali koncertu, przygotowanego przez kierownika Delegatury w wykonaniu zespołu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Bazylice Św. Mikołaja. Młodzież zaśpiewała piosenki patriotyczne m.in. autorstwa Kaczmarskiego, Gintrowskiego.


 Po koncercie odbyło się spotkanie byłych i obecnych członków Związku oraz zaproszonych Gości, poświęcone pamięci wybitnego związkowca i współtwórcy bocheńskiej „Solidarności” śp.  Jerzego Orła. Obecni wspominali dzień wprowadzenia stanu wojennego oraz wydarzenia z tym związane przede wszystkim w Kopalni Soli w Bochni, oraz w ówczesnym Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego.

Barbara Orzeł, wdowa po śp. Jerzym Orle, Prałat Jan Nowakowski, radny Józef Mroczek opowiadali o strajku pracowników kopalni i huty oraz o reakcji milicji i licznych aresztowaniach, ukrywaniu się działaczy związkowych, więzieniu.
Spotkanie było pełne emocji, wzruszeń oraz uznania dla bohaterstwa działaczy Związku, również dla duchownych, którzy w tamtych trudnych czasach udzielali pomocy prześladowanym.

Źródło: M.Brzostowska

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.