Małopolska

Zwycięzcy konkursów Państwowej Inspekcji Pracy w Małopolsce nagrodzeni!

26 października w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie odbyła się Gala Konkursów Państwowej Inspekcji Pracy, w trakcie której Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy Jarosławem Leśniewskim i Wojewodą Małopolski Łukaszem Kmitą wręczyli nagrody zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

W uroczystej Gali Konkursów Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczyli m.in. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski, I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska, Dyrektor Urzędu Miasta Krakowa Marta Nowak, Kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy w WUP w Krakowie Adam Biernat  oraz liczni przedstawiciele urzędów, służb, organizacji pracodawców i związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” reprezentował Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Adam Lach.

W swym wystąpieniu powitalnym Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel podkreślił że: corocznie konkursy Państwowej Inspekcji Pracy mają służyć promowaniu dobrych praktyk na rynku pracy i pracodawców, którzy w oparciu o bezpieczeństwo pracy tworzą sukces swoich firm. Małopolska to region operatywnych przedsiębiorców, co roku pozytywnie zaskakujących nas innowacyjnymi rozwiązaniami zarówno w obszarze nowych rozwiązań produkcji i technologii, jak również działań na rzecz poprawy warunków pracy. Równowaga i stabilizacja są  tym, czego potrzebuje dzisiejszy rynek pracy i tworzący go ludzie, w kontekście trwających zmian gospodarczych, energetycznych i politycznych. Tego zrównoważonego rozwoju  życzę wszystkim laureatom dzisiejszych konkursów na najbliższe lata działalności, głęboko wierząc, że dzisiejsze nagrody będą dla Państwa inspiracją do wprowadzania nowych rozwiązań.

List do uczestników Gali list skierowała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko. Odczytał je jej Zastępca Jarosław Leśniewski. Zwracając się do uczestników gali Główny Inspektor Pracy podkreśliła: „Konkurs „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” jest nie tylko szansą do zdobycia nagrody, ale przede wszystkim motywacją do rozwoju firmy, także w aspekcie stałego monitorowania i poprawy warunków pracy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz wdrażanie ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i życia osób pracujących jest dużym wyzwaniem”.

Główny Inspektor Pracy podkreśliła, że Gala jest również okazją do podjęcia bardzo ważnego i aktualnego tematu, jakim jest polski rynek pracy postrzegany przez pryzmat zmian, jakie zaszły w związku z konfliktem w Ukrainie i podziękowała małopolskim partnerom społecznym i instytucjonalnym za udział w debacie „Tutaj jesteście bezpieczni. Wojna w Ukrainie – perspektywy i wyzwania dla polskiego rynku pracy” oraz podejmowane działania na rzecz ochrony pracy w regionie.

Gratulacje nagrodzonym złożył również Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita:

– Rozwój techniki po jednej stronie i następstwa pandemii koronawirusa oraz konflikt zbrojny w Ukrainie po drugiej to czynniki wymuszające w ostatnich latach wypracowywanie nowych rozwiązań. Inna jest także dynamika migracji pracowników i ich elastyczność zawodowa. Serdecznie gratuluję dzisiejszym laureatom. Są Państwo wzorem pokazującym, że nawet w nieoczekiwanych warunkach firma może się rozwijać. Co więcej, może z dbałością i uwagą odnosić się do swoich pracowników i poprawiać swój potencjał gospodarczy.

W tym roku Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”  zorganizowano  już po raz dwudziesty dziewiąty. Jego celem jest promowanie pracodawców, organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników oraz dbających o przestrzeganie przepisów prawa pracy i  legalności zatrudnienia.  W tegorocznej edycji konkursu w Małopolsce ze zgłoszonych firm  nagrody otrzymało 6 pracodawców, w trzech kategoriach:

• kategoria I – zakłady pracy do 49 zatrudnionych

1. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., Krzeszowice – II miejsce

2. Orawskie Ciacho s.c. Halina i Stanisław Zborek., Orawka – wyróżnienie

• kategoria II – zakłady pracy od 50 zatrudnionych do 249 zatrudnionych

1. Arcom Sp. z o.o., Rzezawa – I miejsce

2. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”, Kraków – II miejsce ex aequo

3. FEV Sp. z o.o., Cholerzyn – II miejsce

• kategoria III – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych

1. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. , Kraków – II miejsce

Nagrody i dyplomy laureatom XXIX edycji konkursu wręczyli Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Okręgowy Inspektor Pracy Józef Bajdel. Podkreślono, że firma Arcom Sp. z o.o. z Rzezawy z sukcesem reprezentowała Małopolskę na szczeblu centralnym konkursu i została zwycięzcą w II kategorii również na etapie centralnym. To kolejny małopolski pracodawca  wpisany na Złotą Listę Pracodawców Państwowej Inspekcji Pracy!

Podczas gali nagrodzono także działalność społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach powierzonych im zadań, skutecznie wpływali na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę uprawnień pracowniczych. W konkursie na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”  nagrodzeni zostali:

  • Bolesław Hendzel,  Społeczny Inspektor Pracy Tameh Polska Sp. z o.o.  – I miejsce
  • Robert Norek, Społeczny Inspektor Pracy  Stalprodukt S.A. w Bochni – II miejsce
  • Piotr Bugaj, Społeczny Inspektor Pracy MPK S.A. w Krakowie  – III miejsce
  • Mariusz Kapusta, Społeczny Inspektor Pracy  Akademii Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – wyróżnienie

Nagrody wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel wraz ze swoimi Zastępcami Anną Szczapą i Mariuszem Pyrczem.  

Uroczystości towarzyszyła debata „Tutaj jesteście bezpieczni. Wojna w Ukrainie – perspektywy i wyzwania dla polskiego rynku pracy”, której uczestnicy analizowali zmiany na rynku pracy, w związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie, a także zastanawiali się nad kierunkami rozwoju polskiego rynku pracy w obliczu toczącej się wojny. W rozmowie wzięli udział: Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Ryszard Pagacz – I Wicewojewoda Małopolski, Iryna Jaremczuk – Wicekonsul z Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, ppor. SG  Mariola Zgorzało -Koordynator do spraw kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Adam Biernat – kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy w WUP w Krakowie i Aleksandra  Zapolska -Przedstawiciel Zarządu Fundacji Zustricz

Wśród poruszanych podczas debaty zagadnień znalazły się tematy specyficznej struktury demograficznej obecnej fali uchodźców i jej wpływu na  polski rynek pracy, realizowanych działań informacyjnych i prewencyjnych Inspekcji Pracy na rzecz uchodźców oraz wyników kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, metod aktywizacji zawodowej fali migrantów, sposobów pokonywania barier stanowiących blokadę przy wejściu na polski rynek pracy oraz możliwy wpływ okresu zimowego i wciąż trwających  działań wojennych na ewentualny wzrost liczby uchodźców w Polsce.  

Uroczystość zakończył występ ukraińskiego zespołu „Korali” i dziecięcej grupy teatralnej „New Day”.  

Zdjęcia za stroną internetową: Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie | Małopolscy zwycięzcy konkursów Państwowej Inspekcji Pracy nagrodzeni! (pip.gov.pl)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.