Małopolska

Zmarł Mieczysław Gil

29 września zmarł Mieczysław Władysław Gil działacz związkowy, opozycjonista i więzień w okresie PRL, poseł na Sejm X i I kadencji, senator VIII kadencji przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Od 1977 redagował gazetę zakładową „Głos Nowej Huty”, zaangażował się w działalność związkową. W sierpniu 1980 roku został rzecznikiem strajku hutników, następnie przewodniczył Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” w ówczesnej  w Hucie im. Lenina. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego i p.o. przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska Związku. Brał udział w negocjacjach Związku z rządem na temat ustawy o samorządzie i przedsiębiorstwie państwowym, był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował strajki w Hucie im. Lenina i w regionie. Przez pewien czas skutecznie się ukrywał, ale w styczniu 1982 został aresztowany, a następnie skazany na 4 lata. Zwolniono go w listopadzie 1983, stracił zatrudnienie w hucie. Pracował w rolnictwie, prowadząc jednocześnie działalność podziemną. Od 26 kwietnia 1988 r. uczestniczył strajku w hucie, wraz z Janem Ciesielskim i Stanisławem Handzlikiem przejął kierowanie strajkiem. Po jego pacyfikacji pobity, a 5 maja aresztowany, po kilkunastu dniach zwolniony na skutek interwencji przedstawicieli kurii biskupiej.

W 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie społecznej. Pracował  w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej oraz podzespole ds. polityki mieszkaniowej i ponownie został szefem zakładowej „Solidarności” w Kombinacie. W czerwcu 1989 r. został wybrany posłem do Sejmu kontraktowego z ramienia Komitetu Obywatelskiego w okręgu nowohuckim, uzyskał najlepszy indywidualny wynik w tych wyborach (89,3%). Był członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a po wyborach prezydenckich w 1990 r. kiedy Klub opuściła część działaczy związana z Tadeuszem Mazowieckim, objął stanowisko przewodniczącego OKP. W tym samym roku zakładał krakowski dziennik „Czas”, w 1993 był redaktorem naczelnym „Nowej Gazety”.

W 1991 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski z listy Krakowskiej Koalicji Solidarni z Prezydentem w okręgu krakowskim. Od 1996 działał w Partii Chrześcijańskich Demokratów, a następnie w Porozumieniu Chrześcijańskich Demokratów w tym jako przewodniczący struktur małopolskich.

W latach 1998–2002 był radnym Sejmiku Małopolskiego I kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2005 został przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W wyborach parlamentarnych 2011 został wybrany liczbą 45 526 głosów, senatorem VIII kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Przez kilkanaście lat był współpracownikiem i stałym felietonistą „Tygodnika Solidarność”.

Został członkiem kapituły Medalu „Niezłomnym w Słowie”. Wraz z Markiem Garzteckim, Arturem Świergielem, Janem Rulewskim i innymi działaczami byłej opozycji demokratycznej był współzałożycielem Fundacji Dobrego Państwa.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Cześć Jego Pamięci!

Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”, Adam Lach i cały Zarząd Regionu składają Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy współczucia.

Pogrzeb naszego Kolegi odbędzie się w piątek 7 października o godz. 12.00 w Kościele O.O. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim przy ulicy Prandoty.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.