Małopolska

Zebranie wyborcze w Magistracie

15 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie WZD Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Krakowa, na którym wybrano nową przewodniczącą Komisji oraz uzupełniono skład osobowy Zarządu Komisji. Nową przewodniczącą została Ewa Boczniewicz.

Zebranie zorganizowano w związku z odejściem na emeryturę wieloletniej przewodniczącej Komisji, Lucyny Walczykowskiej i wakatami w składzie Zarządu Komisji. W wyniku tajnego głosowania nową przewodniczącą wybrano Ewę Boczniewicz, a w skład Zarządu Komisji powołano: Annę Jakubczyk-Grabowską, Danutę Kurek-Kleszcz, Radosława Lisaka, Annę Majewską i Agatę Wdowiarz. W wyniku tego drugiego głosowania Międzyzakładowa Komisja Związku obecnie w pełni reprezentuje wszystkie organizacje zakładowe zrzeszone w Komisji, tj. nie tylko pracowników samego Urzędu Miasta Krakowa, ale także jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi, jak Zarząd Cmentarzy Komunalnych, MOPS, czy Zarząd Budynków Komunalnych.

Posiedzenie było także okazją do złożenia sprawozdania z działalności Zarządu Komisji w roku 2021 oraz wyjaśnienia, na czym polegają np. negocjacje płacowe i skąd się biorą różnice z terminami wejścia w życie ustalonych podwyżek płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Pełniąca dotychczas obowiązki przewodniczącej, Ewa Boczniewicz zwracała uwagę, że przy obecnym rozregulowaniu rynku w wyniku epidemii COVID-u oraz wojny za naszą wschodnią granicą i spowodowaną tymi zjawiskami inflacją, Zarząd nie może poprzestać na podwyżkach już wynegocjowanych stawek płacowych, ale musiał będzie walczyć co kwartał o coraz wyższe nagrody regulaminowe.

Obecny na posiedzeniu przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego, Adam Lach poinformował o podjętych przez NSZZ „Solidarność” działaniach na rzecz rzeszy uchodźców z Ukrainy, a przede wszystkim o udostępnieniu przez władze krajowe Związku ośrodków wypoczynkowych na zakwaterowanie kobiet z dziećmi oraz o utworzeniu, również w Regionie Małopolskim, funduszu pomocowego, na który członkowie Związku mogą wpłacać dobrowolne datki. Odnosząc się do działalności związkowej w Urzędzie Miasta Krakowa zwrócił uwagę, na fakt przełamania impasu organizacyjnego i dynamicznego rozwoju NSZZ „Solidarność” pod przywództwem byłej już przewodniczącej i życzył nowo wybranym działaczom sukcesów w walce o interesy pracownicze zarówno w samym Urzędzie Miasta, jak i w podlegających mu jednostkach organizacyjnych.

Przewodniczący Lach poinformował też o trudnościach organizacyjnych Związku spowodowanych pandemią i oddelegowaniem większości pracowników do pracy zdalnej oraz tworzeniu struktur organizacyjnych w kolejnych zakładach pracy. Zapowiedział pojawienie się nowej strony internetowej Zarządu Regionu oraz ulotek i plakatów zachęcających do wstępowania w struktury związkowe. Przyznał, że zdaje sobie sprawę z trudności, przed jakimi stają starzy członkowie „Solidarności”, gdy namawiają młodych ludzi do należenia do organizacji związkowej. – Pojawiają się pytania: „co ja z tego będę miał?” i „ile mnie to będzie kosztowało?”, czyli problem wysokości składek członkowskich – kontynuował przewodniczący Regionu. – Tymczasem nie bierze się pod uwagę, że NSZZ „Solidarność” ma najlepsze kadry doradców prawnych ze wszystkich central związkowych, a to przecież musi kosztować, jak również, że część składek wraca do członków w formie pomocy losowej lub różnego rodzaju benefitów i bezpłatnych wyjazdów.

Zapowiedział też, że od 1 listopada zaczyna się nowa kadencja władz związkowych wszystkich szczebli na lata 2023 – 2028 i czekają Związek kolejne wybory wewnętrzne. Zaapelował też, by wybierać nowe zarządy struktur odpowiedzialnie, by wyłaniać takich ludzi, którzy nie będą się bali walczyć o sprawy pracownicze i działać w sytuacjach konfliktowych, bo z takimi wyzwaniami muszą się mierzyć działacze związkowi.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.