Małopolska

Zebrania organizacyjne okręgów wyborczych

W poniedziałek, 12. 06. odbyło się kolejne ze spotkań organizacyjnych przed WZD Regionu. Po spotkaniach w okręgach Nowa Huta, Podgórze, Nowy Sącz i Chrzanów, tym razem spotkali się delegaci z Okręgu Wyborczego nr. 3 – Krowodrza.

Zebranie otworzył przewodniczący RKW Andrzej Gębara przedstawiając stan organizacyjny przed WZD oraz statystykę wyborczą po przeprowadzonych wyborach w poszczególnych Organizacjach Związkowych.

Okręg Wyborczy Krowodrza liczy 20 Delegatów i jest jednym z czterech części składowych Krakowa. Podczas zbliżającego się WZD Regionu spośród Delegatów z Krowodrzy będzie wybieranych 2 członków Zarządu Regionu oraz 1 członek Komisji Rewizyjnej. Natomiast co do wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów to spośród Delegatów całego Krakowa, WZD będzie wybierało 9 Delegatów.

W kolejnej części spotkania głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu Adam Lach informując o sytuacji w całym Regionie oraz o tym, że materiały na posiedzenie regionalnego  WZD wszyscy Delegaci otrzymali już listownie pocztą na adresy domowe.

W trakcie dyskusji ustalono też zasady zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów (KZD).

Zaproponowano również osoby do prac w Komisjach: Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.                                                                                                                                                   

DĘBICA – zebranie organizacyjne Okręgu Wyborczego nr 9

Tego samego dnia odbyło się kolejne ze spotkań organizacyjnych przed WZD Regionu. Tym razem spotkali się delegaci z Okręgu Wyborczego nr. 9 – Dębica. Zebranie otworzył i prowadził szef Delegatury Dębica Waldemar Cieśla mówiąc o problemach i osiągnięciach Komisji Zakładowych z tego terenu.

Gośćmi zebrania organizacyjnego byli Andrzej Gębara przewodniczący RKW oraz wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, Tomasz Zaborowski, który przedstawił osiągnięcia ZR i plany na przyszłość. Poinformował też o szczegółach organizacyjnych przyjazdu do Wieliczki delegatów spoza Krakowa, którzy mają zapewnione noclegi, a przyjeżdżający własnym transportem mają zapewnione bezpłatne parkingi.

Przewodniczący RKW Andrzej Gębara przedstawił stan organizacyjny przed WZD oraz statystykę wyborczą po przeprowadzonych wyborach w poszczególnych Organizacjach Związkowych.

Okręg Wyborczy Dębica liczy 16 Delegatów. Podczas WZD Regionu spośród Delegatów z Dębicy wybieranych będzie 2 członków Zarządu Regionu oraz 1, członek Komisji Rewizyjnej wspólny wraz z Okręgiem Bochnia, Brzesko i Myślenice.

Natomiast co do wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów to spośród Delegatów z terenu, WZD będzie wybierało 8 Delegatów na KZD.

Na spotkaniu dyskutowano również o ewentualnych zgłoszeniach kandydatów na członków Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na KZD. Ustalono także osoby do pracy w Komisjach: Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.  

Śródmieście oraz Tarnów – zebrania organizacyjne Okręgach Wyborczych nr 2 oraz nr 6

Natomiast we wtorek, 13 czerwca odbyły się kolejne spotkania organizacyjne. Tym razem w Okręgach Wyborczych nr. 2 – Kraków – Śródmieście oraz nr 6 – Tarnów.

Zebranie w Tarnowie prowadził przewodniczący RKW Andrzej Gębara wraz z Tadeuszem Szumlańskim Szefem Delegatury Tarnów, przedstawiając stan organizacyjny przed WZD oraz statystykę wyborczą po przeprowadzonych wyborach w poszczególnych Organizacjach Związkowych.

Okręg Tarnów reprezentowany będzie przez 19 delegatów, a w trakcie WZD będzie mógł uzyskać 2 mandaty członków Zarządu Regionu oraz jeden mandat w Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Okręg Wyborczy Śródmieście liczy 50 delegatów, natomiast podczas WZD Regionu spośród delegatów ze Śródmieścia będziemy wybierali 5 członków Zarządu Regionu oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej.

Natomiast co do wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów to spośród Delegatów całego Krakowa, WZD będzie wybierało 9 Delegatów na KZD.

W dalszej części spotkania głos zabrał wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Tomasz Zaborowski, który przedstawił sytuację w całym Regionie oraz szczegóły wyborczego WZD. Po krótkiej prezentacji zgłaszanych kandydatów na kandydatów na poszczególne funkcje związkowe przystąpiono do dyskusji i zaproponowano również osoby do prac w Komisjach: Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.