Małopolska

Z ostatniej chwili! Wybrano Prezydium Komisji Krajowej.

Od rana w ośrodku związkowym w Spale trwają obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jest to pierwsze posiedzenie KK w nowej kadencji, toteż poświęcone jest, ukonstytuowaniu się jej Prezydium. Sprawa jest tym bardziej istotna, że po 13 latach działalności jako wiceprzewodniczący Związku z Prezydium odchodzą: Tadeusz Majchrowicz odpowiedzialny za struktury terenowe, Henryk Nakonieczny odpowiedzialny za dialog społeczny i negocjacje, Ewa Zydorek sekretarz Komisji Krajowej i Bogdan Kubiak odpowiedzialny za struktury branżowe.

W skład nowego Prezydium na wniosek przewodniczącego  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a zarazem przewodniczącego Prezydium, Piotra Dudy wybrano:  

Grzegorza Adamowicza – przewodniczącego Zarządu Regionu Elbląskiego, na funkcję zastępcy przewodniczącego KK i sekretarza Prezydium; Macieja Kłosińskiego – przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej, na funkcję zastępcy przewodniczącego KK; Bartłomieja Mickiewicza – dotychczasowego przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa, na funkcję zastępcy przewodniczącego KK oraz Jerzego Jaworskiego – dotychczasowego zastępcę przewodniczącego i Skarbnika Komisji Krajowej, na pełnioną dotąd funkcję.

W tajnym głosowaniu, członkowie Komisji Krajowej poparli przedstawione kandydatury, zatwierdzając tym samym skład Prezydium Komisji Krajowej na kadencję związkową 2023-2028.

Przewodniczący Prezydium Piotr Duda zapowiedział, że szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członków Prezydium zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Z naszego małopolskiego punktu widzenia ważny jest fakt, że w pięcioosobowym składzie Prezydium znaleźli się dwaj przedstawiciele Małopolski, tj. Maciej Kłosiński i Jerzy Jaworski! Gratulujemy naszym Kolegom!

W dzisiejszym posiedzeniu Komisji uczestniczą wszyscy członkowie KK z Małopolski w pełnym składzie.

Informacje z obrad KK przekazał Daniel Pokuta.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.