Małopolska

WZORST WYNAGRODZEŃ W SPÓŁKACH MPO i MPGO W KRAKOWIE

Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ ,,Solidarność’’ przy MPO Sp. z o.o. w Krakowie Magdalena Sokołowska, poinformowała, że Zarząd MKZ ,,S’’, w dniu 17. 01. 2024  r. zawnioskował do pracodawców tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania  Sp. z o.o. oraz Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  o wzrost wynagrodzeń na rok 2024. W negocjacjach z Zarządami obu spółek brali udział przedstawiciele Zarządu MKZ ,,S’’ tj. Magdalena Sokołowska, Dawid Grdeń, Zbigniew Kaczmarczyk.

Negocjacje płacowe trwały ponad dwa tygodnie, dokonano między innymi analizy wynagrodzeń w celu wypracowania optymalnych podstaw do podziału środków na podwyżki, poddano pod dyskusję również bardzo ważny aspekt, a mianowicie bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia. Obecnie termin bezpieczeństwa nabiera innego znaczenia, to nie tylko wypełnianie przepisów bhp, ale głównie sukcesywny wzrost wynagrodzeń wynikający ze zrozumienia i dbałości o sprawy pracowników, zwłaszcza w obecnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Związki zawodowe w trosce o pracowników podjęły dyskusję z Zarządami Spółek co do przyszłości miejsc pracy. Dyskutowano o sposobach takiej organizacji pracy, by osiągać satysfakcjonujące wyniki przy jednoczesnym utrzymaniu wśród załogi wysokiego poziomu motywacji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

W dniu 31.01.2024 r. negocjacje zakończyły się podpisaniem Porozumień Płacowych                                 i od 1 lutego 2024 r. pracownicy obu spółek otrzymają wzrost wynagrodzenia  średnio na etat 830 zł brutto.  

Mając na uwadze zeszłoroczne problemy, z jakimi się borykały spółki i fakt, że te kłopoty nie ustąpiły, Międzyzakładowa Organizacja Związkową NSZZ ,,Solidarność’’ przy MPO (uzwiązkowienie ponad 63 %) , uważa, że podpisane porozumienia płacowe stanowią duży sukces.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.