Małopolska

WZD w Firmie Oponiarskiej „Dębica”

7 kwietnia odbyło się posiedzenie sprawozdawczego WZD Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Firmie Oponiarskiej „Dębica”. Delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji wiele uwagi poświęcono warunkom pracy i płacy w Firmie, a na pytania delegatów odpowiadali prezes Zarządu Leszek Szafran, dyrektor produkcji Mirosław Maziarka i Małgorzata Początek menadżer HR. W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego „Solidarności”, przewodniczący Adam Lach i jego zastępca Tomasz Zaborowski oraz prawnik Regionu, Katarzyna Miłek – Seremet. Jak podkreślali dębiccy związkowcy była to pierwsza w historii ich organizacji wizyta kierownictwa Regionu Małopolskiego, toteż połączono ją z wizytą w nowej siedzibie biura Oddziału nr 5 w Dębicy.

Spotkanie w Dębicy było okazją do złożenia sprawozdania przez przewodniczącego Zarządu Regionu z działań podejmowanych w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania biura Zarządu. – Dotyczy zarówno ograniczeń kosztów osobowych, jak i sprawności funkcjonalnej biura – wyjaśniał Adam Lach. – Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup programu komputerowego, który  ujednolici system rejestru związkowego członkowskiej. Zmieniamy stronę internetową, która powinna być w przyszłości łatwiejsza w odbiorze i w obsłudze. Zdecydowaliśmy się położyć większy nacisk na opiekę nad organizacjami nowo powstającymi, szczególnie tam gdzie pojawiają się ludzie młodzi, którzy kiedyś będą przyszłością Związku.

Wiele uwagi Przewodniczący poświęcił też sprawie składek członkowskich zwracając uwagę, że na najbliższym Zjeździe Krajowym, odbędzie się szeroka dyskusja na temat wysokości składek. Adam Lach zwrócił uwagę, że nie należy porównywać wysokości jednostkowej składki członkowskiej w „Solidarności” i w innych związkach, gdyż dużą część naszego budżetu pochłaniają np. wysokokwalifikowani prawnicy. – Inne związki zawodowe ich nie mają i w trakcie negocjacji z pracodawcami bazują na opiniach prawnych przygotowanych prawie wyłącznie przez naszych prawników.

Zjazd, jak wspomniałem, był okazją do spotkania związkowców z przedstawicielami kierownictwa Firmy, którzy musieli wysłuchać wiele uwag na temat wysokości zarobków, warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, czy wydajności pracy. Szczególnie dużo mieli do powiedzenia wieloletni pracownicy Firmy, ze stażem pracy dochodzącym do 45 lat zwracający uwagę, że rzeczywiście wiele zrobiono w zakładzie w kwestii warunków pracy, ale też trzeba pogodzić się z tym, że przy produkcji 650 odmian i rozmiarów opon konieczne jest nieraz kilkakrotne przezbrojenie maszyn produkcyjnych w ciągu jednego dnia i nie wystarczy na to samej przerwy na posiłek. Wiele uwagi poświecono też kwestii godzin nadliczbowych, które „zjadają” fundusz płac, a wystarczyłoby niewielkie zwiększenie zatrudnienia.

Natomiast prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Leszek Szafran tłumaczył, że rozumie presję na wzrost płac w obliczu szybko rosnącej inflacji, ale apelował też, o wzięcie pod uwagę, że o ile np. ceny gazu rosną o kilkanaście procent w przypadku klientów indywidualnych, bo chronią ich programy ochronne rządu, to w przypadku odbiorców przemysłowych ten wzrost cen sięga kilkuset procent, a tym samych rosną koszty wyrobów finalnych. Podkreślał, że głównym celem marketingu firmy jest uczynienie opon dębickiej firmy pierwszymi oponami świeżo produkowanych pojazdów jak największej ilości marek, bo to daje dużą gwarancję, że przy wymianach ten wybór będzie kontynuowany.

Spotkanie z kierownictwem firmy było też okazją do zapowiedzi przystąpienia niebawem związków zawodowych do negocjacji nowych warunków pracy i płacy oraz dobrowolnych odejść pracowników. – Zdaję sobie sprawę, że będą to negocjacje szczególnie trudne, – mówił przewodniczący Komisji Zakładowej Andrzej Bal, – Wszak po kilku latach spokojnego funkcjonowania gospodarki weszliśmy w okres zaburzeń spowodowanych przerwanymi łańcuchami dostaw komponentów do produkcji, nagłymi, i to na niespotykaną skalę, wzrostami cen wszelkich źródeł energii  oraz wojną za naszą wschodnią granicą i spowodowanymi nią ograniczeniami eksportu, nawet w warunkach działania ogólnoświatowej grupy kapitałowej Goodyear. A z drugiej strony nie możemy zostawić pracowników, by tylko oni ponosili koszty tych wszystkich zawirowań politycznych i gospodarczych.

Na koniec Zjazdu szczególnie zasłużeni związkowcy uhonorowani zostali medalami 40-lecia „Solidarności” i dyplomami, w tym przewodniczący Komisji Zakładowej Andrzej Bal. Natomiast Stanisławowi Leskiemu wręczono przyznaną kilkanaście dni wcześniej statuetkę „Solidarni w Sporcie 2021 roku”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.