Małopolska

WZD Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa

WZD Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa

W środę, 8 V 2024r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Gośćmi WZD RSPL byli: Przewodniczący Zarządu Regionu Tomasz Zaborowski, Andrzej Gębara członek ZR, koordynator ds. Branż oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pan KEMPFA Piotr.

Zebranie otworzył Przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa Marek MALINOWSKI, który oddał głos Przewodniczącemu ZRM. Tomasz Zaborowski omówił szczegóły Manifestacji, która miała się odbyć 10.V. Przewodniczący Zaborowski omówił również szczegóły Pikniku „Dzień Dziecka z Solidarnością”, który ma się odbyć w sobotę w dn. 1. Czerwca w Borku k. Bochni. Szczegóły organizacyjne i cenowe będą na bieżąco przekazywane poprzez Serwis Informacyjny oraz telefonicznie dla zainteresowanych oraz Organizacji Związkowych.

Uczestnikami WZD byli Delegaci reprezentujący wszystkie Nadleśnictwa w Regionie Małopolskim, które obejmuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych z siedzibą w Krakowie.

W pierwszej części WZD Delegaci omówili sprawy bieżące, które ich nurtują, m.in. sprawa mundurów, które są dla nich przygotowywane. Dyskutowali również o płacach i zależnościach między poszczególnymi szczeblami. Tematem była również sprawa sprzedaży i odkupów mieszkań służbowych (leśniczówek, gajówek itp.).

Po krótkiej przerwie i przybyciu Dyrektora temat powrócił, ale w formie pytań do Dyrektora oraz następnie dyskusji. Dyrektor, który urzęduje dopiero od 3 miesięcy, obiecał dalszą współpracę ze Związkami Zawodowymi. Omówiono także temat rozliczeń tzw. kilometrówek, które wg niektórych nadleśniczych nie są sprawiedliwie rozliczane, np. nie są brane pod uwagę płaskie tereny, ale na dużych obszarach oraz terenów górzystych o dużych przewyższeniach.

Należy nadmienić, że przemysł leśno-drzewny w Polsce zatrudnia ponad milion osób. Są to nie tylko leśnicy, ale również przemysł drzewny, ochrona środowiska i inne, które współpracują z Lasami Państwowymi. Dla porównania podajemy, że przemysł generuje ok. 13-15 % Produktu Krajowego Brutto (PKB), a Przemysł Leśny nie wiele mniej, bo ok. 10-13 % PKB.

Po wystąpieniu Dyrektora i udzieleniu odpowiedzi na pytania zebranych, przystąpiono do ostatniego punktu zebrania. Andrzej Gębara wraz z Przewodniczącym Sekcji RSPL Markiem Malinowskim omówili szczegóły Regulaminu Wewnętrznego RSPL, który musiał być dostosowany do bieżącej sytuacji i obecnego prawa związkowego. Po dyskusji przyjęto kilka autopoprawek do Regulaminu i jednogłośnie został on przyjęty odpowiednią Uchwałą. Nowy REGULAMIN wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd Regionu.

Na zakończenie przypomniano jeszcze raz o Manifestacji 10.V. i przedstawiono dokładnie negatywne skutki ideologii tzw. Zielonego Ładu. Przypomniano także o „Dniu Dziecka z Solidarnością” w dn. 1.VI., tj. sobota.

Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.