Małopolska

WZD Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej Regionu Małopolskiego

19 września w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Pomocy Społecznej (WZD RSPS)  Małopolskiej „Solidarności”.

Obrady prowadziła Przewodnicząca RSPS Iwona Jagła.

Uczestnikami WZD byli przedstawiciele DPS, MOPS i GOPS z 9 powiatów naszego Regionu w których znajdują się te zakłady, reprezentując wszystkich pracowników tych Ośrodków w Małopolsce.

W obradach wzięli również udział: Andrzej Gębara Koordynator ds. Branż w Regionie Małopolskim oraz Witold Witkowski prawnik Zarządu Regionu.

Podczas obrad dyskutowano o istotnych problemach nurtujących Pracowników Pomocy Społecznej, a przede wszystkim o niskich płacach w tym sektorze oraz o problemach jakie nurtują organizacje związkowe w kontaktach i rozmowach z pracodawcami.

Dyskutowano również nt. Regulaminu Wewnętrznego Regionalnej Sekcji, który został zaktualizowany i dostosowany do obecnego prawa związkowego. Regulamin ten po przyjętych poprawkach został jednogłośnie zatwierdzony przez Delegatów RSPS Uchwałą WZD.

Jednym z tematów była również dyskusja nt. dobrowolnych składek na rzecz Krajowej Sekcji Pomocy Społecznej, która to Sekcja jest częścią składową Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Do tej pory nie odprowadzano składek dobrowolnych na rzecz Sekcji Krajowej ale obecnie sytuacja tego wymaga. Po dyskusjach w innych Regionach, prawdopodobnie WZD Krajowej Sekcji podejmie taką decyzję.

                                                                                               Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.