Małopolska

WZD Małopolskiej Sekcji Służby Zdrowia

1 czerwca w krakowskiej siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiego Związku obradowali delegaci na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Służby Zdrowia oraz delegaci na Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia Małopolskiej NSZZ „Solidarność”.

Zebrani wysłuchali sprawozdań ustępującego Zarządu Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej i przeprowadzili wybory władz na nową kadencję. Przewodniczącą Sekcji i Sekretariatu w Regionie została wybrana dotychczasowa przewodnicząca Danuta Kądziołka. Wybrano też nowe Zarządy oraz Komisje Rewizyjne.

Wybrano pięciu delegatów na WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia.

Spotkanie w Krakowie było także okazją do uroczystego pożegnania kończącej działalność związkową Krystyny Kieresińskiej – Klimczak, której, oprócz podziękowań za wiele lat zaangażowania w działalność związkową i kwiatów, wręczono także Medal 40-lecia „Solidarności”.

Delegaci wiele uwagi poświecili najważniejszym problemom gnębiącym Służbę Zdrowia, jak: skonfliktowanie wewnątrz środowisk pracy, problemy związane z dalszym funkcjonowaniem ustawy „podwyżkowej”. Cenny wkład w dyskusję wniosła przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, Maria Ochman.

Obecny na posiedzeniu przewodniczący ZRM podsumował kończącą się kadencję, zwracając uwagę, że jej początki nie zwiastowały problemów, z jakimi przyszło się uporać później, począwszy od pandemii, lockdownów i ich skutków dla gospodarki, wojny za wschodnią granicą, przyjęciem milionów uchodźców, po kryzys energetyczny i spowodowaną nim galopującą inflację. – Wszystkie te problemy udało się, dzięki współpracy władz państwowych ze związkami zawodowymi, w miarę skutecznie zneutralizować – mówił przewodniczący Regionu.

Zebrani przyjęli oficjalne stanowiska wyrażające sprzeciw postawom egoizmów grupowych w służbie zdrowia i dążeniom do niesprawiedliwego podziału wzrostu wynagrodzeń. Podkreślili, że ustawa w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, skonstruowana zgodnie z zasadą solidaryzmu, to jedyny sposób zagwarantowania godnego życia najgorzej zarabiającym pracownikom.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.