Małopolska

WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa

23 maja w Zakopanem odbyło się 52 WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa (KSH). W zebraniu wzięli udział Delegaci reprezentujący zakłady hutnicze i współpracujące z nimi przedsiębiorstwa. W spotkaniu uczestniczyli także Delegaci reprezentujący Regionalną Sekcję Hutnictwa Regionu Małopolskiego. Zaszczyt wprowadzenia sztandaru Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” przypadł delegatom Małopolski: Krzysztofowi Kantorowi, Pawłowi Orłowi i Piotrowi Pastuszko.

Na zaproszenie przewodniczącego Sekcji Andrzeja Karola przybyli na zebranie także pracodawcy przemysłu hutniczego, przedstawiciele Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej (HIPH) oraz doradcy strony pracodawców i strony społecznej.

Gośćmi WZD KSH byli także przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda wraz ze swymi zastępcami, Bartłomiejem Mickiewiczem i Grzegorzem Adamowiczem i Jerzym Jaworskim. Obecny był również przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców, Grzegorz Pietrzykowski. Gościem honorowym był przewodniczący Regionu Małopolskiego, Tomasz Zaborowski, który jako gospodarz terenu przywitał wszystkich Delegatów i zaproszonych gości w stolicy polskich Tatr. W swoim wystąpieniu przewodniczący Zaborowski podkreślił również, że to branża hutnicza już kilkanaście lat temu, jako jedna z pierwszych, ostrzegała przed błędną polityką klimatyczną UE.

Zebrani wybrali prezydium obrad w składzie: Wojciech Krasuski przew. Komisji Zakładowej w Hucie Celsa Ostrowiec, Jacek Strączyński przewodniczący Regionu Częstochowskiego oraz Andrzej Gębara przewodniczący regionalnych struktur Metalowców w Małopolsce, wywodzący się z huty ArcelorMittal Kraków. Wybrano także Komisje: Mandatowo-Wyborczą, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną i protokolantów.

Prezes HIPH i prezesi zakładów hutniczych przedstawili sytuację gospodarczą oraz finansową w zakładach. Odnosząc się do coraz trudniejszej sytuacji, w związku z podnoszeniem cen za energię elektryczną i gaz, a także opłat za CO.2 i tzw. ETS-1 i ETS-2, podkreślano, że może to doprowadzić do całkowitej degradacji tych zakładów, a związane jest to z błędną polityką UE i wprowadzaniem na siłę utopii tzw. Zielonego Ładu.

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność, Piotr Duda podsumował manifestację w Warszawie z 10.V.2024. która według niego wypadła bardzo dobrze …bo od początku była przygotowywana przez nasz Związek. W manifestacji udział wzięło, wg. różnych źródeł nawet ok. 300 tys. demonstrantów. Przewodniczący Komisji Krajowej podsumował również akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o rozpisanie referendum w sprawie odrzucenia tzw. Zielonego Ładu, poinformował, że jest już zebranych ponad 200 tys. podpisów, a akcja trwa nadal. Piotr Duda odniósł się także do sytuacji w hutnictwie, z którego sam się wywodzi (Huta Gliwice). Mówił również o pracach, jakie trwają w Komisji Krajowej, oraz o coraz bliższej perspektywie wprowadzenia tzw. Emerytur Stażowych, i Układów Zbiorowych Pracy, podkreślając, że dobrze skonstruowane UZP są korzystne zarówno dla pracowników, jak również pracodawców. Poinformował również, że przed dwoma dniami załoga Walcowni Rur Andrzej (Alchemia) w Zawadzkiem (woj. opolskie) została poinformowana o likwidacji zakładu i zwolnieniem wszystkich 430 pracowników. Akcja protestacyjna przeciwko tej decyzji odbędzie 4 czerwca przed bramą główną Walcowni Rur Andrzej.

Po przerwie obiadowej przystąpiono do spraw organizacyjnych KSH. – Przyjęto Regulamin Wewnętrzny Krajowej Sekcji Hutnictwa, który zostanie przedłożony do akceptacji Prezydium KK.

W związku z rezygnacją jednego z delegatów z pełnionych przez siebie funkcji, musiano dokonać wyborów uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej. Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano przedstawiciela organizacji związkowej z Huty Celsa Ostrowiec, a na delegata na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców, wybrano Czesława Bujaka przedstawiciela z ArcelorMittal Kraków.

Przyjęto także kilka uchwał i stanowisk m.in. w sprawach: odrzucenia w całości ideologii Zielonego Ładu, sytuacji w Hucie Celsa Ostrowiec, sytuacji Walcowni Rur Andrzej, w sprawie podatku od niektórych kopalin (dotyczy hut miedzi KGHM).

Info: Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.