Małopolska

Wybory związkowe w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków

16 stycznia w siedzibie Zarządu Regionu odbyły się wybory w Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po złożeniu przez Przewodniczącą sprawozdania z działalności w minionej j kadencji i informacji na temat funkcjonowania Związku w ostatnich miesiącach oraz o benefitach, które przysługują posiadaczom legitymacji członkowskiej Związku, zebrani wybrali nowe władze Komisji Zakładowej na kadencję 2023 – 2028.

Na Przewodniczącego wybrano kol. Roberta Wojtasa a na pozostałych 2 członków KZ kol. Elżbietę Freiberg i Agnieszkę Małysa. Natomiast na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Izabelę Mianowską, Anetę Pąprowicz, Maksymiliana Sudewicz i Magdalenę Trafas – Wołoszyn, którą wybrano na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczył też zastępca przewodniczącego MZR Daniel Pokuta, który jest jednocześnie Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (PARiS). W trakcie spotkania wytłumaczył on, na czym polega działalność tej Sekcji i jakie z tego mogą płynąć korzyści dla członków „S” w niej zrzeszonych. Po dyskusji i pytaniach WZD uchwałą podjęło decyzję o przystąpieniu do KS PARiS. Wybrano też 2 elektorów na WZD Krajowej Sekcji PARiS. Zostali nimi: przewodniczący Robert Wojtas oraz Agnieszka Małysa.

Wybory nadzorował Andrzej Gębara, przewodniczący RKW.

                                                                                                                                           Andrzej Gębara

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.