Małopolska

Wybory wśród pracowników telekomunikacji

17 stycznia odbyło się X Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji zrzeszającej głównie pracowników firmy Orange. W trakcie zebrania wybrano nowe władze Komisji na kadencję 2023 – 2028, w tym przewodniczącego Komisji Oddziałowej i pozostałych członków Komisji, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na MZD OMPT NSZZ „Solidarność” oraz jednego delegata na WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Nowym przewodniczącym Komisji został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz, on też został delegatem na Walny Zjazd Delegatów „Solidarności” Regionu Małopolskiego.

W zebraniu uczestniczył również Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego, który poinformował zebranych o aktualnej sytuacji społecznej w kraju, w tym, o rozmowach prowadzonych przez kierownictwo Związku z przedstawicielami rządu dotyczących starań o uruchomienie drogi legislacyjnej dla zgłoszonego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych oraz pomocy udzielanej przez Związek uchodźcom z Ukrainy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.