Małopolska

Wybory wśród nowosądeckich strażaków

28 lutego w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” kol. Krzysztof Kotowicz, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego Jacek Łukasik, Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” st. kpt. mgr inż. Mateusz Górski oraz pozostali członkowie Związku Zawodowego. Zebranie rozpoczęto od powitania zaproszonych gości oraz odtworzenia Hymnu Solidarności.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Bardzo cieszy znaczący wzrost liczby członków w ubiegłej kadencji Zarządu. – W ciągu ostatnich dwóch lat przybyło ponad 74 członków, co pozwoliło na początku roku 2023 osiągnąć liczbę 101. Tym samym uczyniło to  z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej przy KM PSP w Nowym Sączu największą organizację w tej branży w województwie małopolskim.

W związku z tak dynamicznym wzrostem ilości członków podjęto decyzję o zwiększeniu liczby osób wchodzących w skład Komisji Zakładowej do 7 osób, oraz w skład Komisji Rewizyjnej do 4 osób. Aktualny skład Komisji Zakładowej przedstawia się następująco:

Przewodniczący: kol. Mateusz Górski

z-ca przewodniczącego: kol. Szymon Dziedzic

z-ca przewodniczącego: kol. Dariusz Kwasik

z-ca przewodniczącego: kol. Marian Pióro

z-ca przewodniczącego kol. Stanisław Witkowski

z-ca  przewodniczącego kol. Jakub Liszka

z-ca przewodniczącego kol. Przemysław Kałuziński

Komisja rewizyjna działać będzie w składzie: kol. Damian Michalik, kol. Tomasz Plata, kol. Krzysztof Wańczyk, kol. Mikołaj Król.

W trakcie zebrania dokonano również wyboru delegata na WZD Regionu Małopolskiego oraz  11 delegatów do Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Po zakończonych wyborach Przewodniczący poszczególnych szczebli zabrali głos – dziękując wszystkim członkom organizacji za współpracę, wytrwałość i obecność i życząc dalszych sukcesów. Spotkanie zakończono rozdaniem każdemu członkowi przypinki do munduru z logiem solidarności oraz  przygotowanym poczęstunkiem.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.